Datum Naam Status Soort informatie
02-07-2020 Nieuwe Waalreseweg 199 vastgesteld bestemmingsplan
24-06-2020 Wet geluidhinder terinzagelegging definitief besluit Dommelseweg 7-9 officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Omgevingsvergunning uitgebreid verleend officiële publicatie bekendmaking
18-06-2020 Stakenborgakker voorontwerp bestemmingsplan
17-06-2020 Paraplubestemmingsplan ‘Eksterlaan Merellaan’ onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
16-06-2020 Kaart besluitgebied, behorende bij ruimtelijke onderbouwing Dommelseweg 7-9, Valkenswaard vastgesteld omgevingsvergunning
03-06-2020 Bestemmingsplan Lage Heide wonen – 1e partiële herziening onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
27-05-2020 Bestemmingsplan ‘Kerkeind’ officiële publicatie bekendmaking
30-04-2020 Kerkeind vastgesteld bestemmingsplan
01-04-2020 Bestemmingsplan ‘Lage Heide wonen – 1e partiële herziening’ officiële publicatie bekendmaking
26-03-2020 Helenadal 34 voorontwerp bestemmingsplan
26-03-2020 Karel Mollenstraat Zuid 42-44 voorontwerp bestemmingsplan
18-03-2020 Vastgesteld paraplubestemmingsplan ‘Eksterlaan Merellaan’ officiële publicatie bekendmaking
05-03-2020 Lage Heide wonen - 1e patiele herziening vastgesteld bestemmingsplan
05-03-2020 Eksterlaan Merellaan vastgesteld bestemmingsplan
05-02-2020 Buitengebied 2 ontwerp bestemmingsplan
05-02-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2’ (NL.IMRO.0858.BPbuitengebied2-ON01) en voornemen verzoek herbegrenzing Natuur Netwerk Brabant officiële publicatie bekendmaking
08-01-2020 Bestemmingsplan ‘Maastrichterweg 120-128’ (NL.IMRO.0858.BPmaastrichtrwg128-VA02) gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
24-12-2019 Nieuwe Waalreseweg 199 vastgesteld gerechtelijke uitspraak
28-11-2019 Maastrichterweg 120-128, Valkenswaard vastgesteld bestemmingsplan
06-11-2019 Bestemmingsplan ‘Eurocircuit’ (NL.IMRO.0858.BPeurocircuit-ON01) niet vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Ontwerpparaplubestemmingsplan ‘Eksterlaan Merellaan’ (NL.IMRO.0858.PPekstermerellaan-ON01) officiële publicatie bekendmaking
23-10-2019 Bestemmingsplan ‘Het Broek 20’ (NL.IMRO.0858.BPhetbroek20-VA01) Gewijzigd en geamendeerd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
02-10-2019 Vooraankondiging o.g.v. art. 1.3.1. Bro officiële publicatie bekendmaking
01-10-2019 Het Broek 20 vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen