Datum Naam Status Soort informatie
05-05-2021 Vaststelling wijzigingsplan 'Vlasroot-Riethovensedijk’ officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 Vooraankondiging bestemmingsplan 'Oude Kerkstraat 35 / Grote Aard 31-33' officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 Vaststelling bestemmingsplan ‘Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan’ officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 Besluit Wet geluidhinder ‘Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan’ officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 Bestemmingsplan 'Waterberging de Run, Veldhoven' officiële publicatie bekendmaking
22-04-2021 Ontwerpbestemmingsplan ‘Habraken 1412’ en voornemen wijziging 'Stedelijk gebied' officiële publicatie bekendmaking
21-04-2021 Habraken 1412 ontwerp bestemmingsplan
21-04-2021 Besluit op aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure officiële publicatie bekendmaking
20-04-2021 Vlasroot - Riethovensedijk vastgesteld wijzigingsplan
14-04-2021 Heers 28, Westervelden 26 ontwerp bestemmingsplan
14-04-2021 Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Zittard ongen. (ten zuiden van nr. 44)’ officiële publicatie bekendmaking
14-04-2021 Onherroepelijk bestemmingsplan 'Schoot 7' officiële publicatie bekendmaking
14-04-2021 Onherroepelijk bestemmingsplan 'Heers 27 en ong.' officiële publicatie bekendmaking
24-03-2021 Vaststelling bestemmingsplan en Besluit wet geluidhinder ‘De Run 4200, snelfietsroute’ officiële publicatie bekendmaking
17-03-2021 De Run 4200, snelfietsroute vastgesteld bestemmingsplan
16-03-2021 Bossebaan – Burgemeester van Hoofflaan vastgesteld bestemmingsplan
16-03-2021 Waterberging de Run Veldhoven vastgesteld bestemmingsplan
17-02-2021 De Run 5601 ontwerp bestemmingsplan
17-02-2021 Pegbroekenweg 8 te Veldhoven ontwerp omgevingsvergunning
17-02-2021 Vaststelling Bestemmingsplan 'Schoot 7' en Besluit Wet geluidhinder 'Schoot 7' officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Vaststelling bestemmingsplan 'Heers 27 en ong.' officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Ontwerpbestemmingsplan 'De Run 5601' en ontwerpbesluit Wet geluidhinder 'De Run 5601' officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Kennisgeving ontwerpbeschikking ontheffing hogere grenswaarde officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen