Datum Naam Status Soort informatie
01-09-2021 Omgevingsvisie Veldhoven ontwerp structuurvisie
13-07-2021 Kempenbaan-Oost 2020 vastgesteld bestemmingsplan
13-07-2021 De Run 5601 vastgesteld bestemmingsplan
30-06-2021 Hoek Ambachtslaan - Klokkenmaker ontwerp bestemmingsplan
30-06-2021 Zittard ong. (ten zuiden van nr. 44) ontwerp bestemmingsplan
30-06-2021 Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Wet geluidhinder ‘Hoek Ambachtslaan-Klokkenmaker’ officiële publicatie bekendmaking
30-06-2021 Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Wet geluidhinder ‘Zittard ong. (ten zuiden van nr. 44)’ officiële publicatie bekendmaking
23-06-2021 Kapelstraat-Noord 144 ontwerp bestemmingsplan
23-06-2021 Ontwerpbestemmingsplan 'Kapelstraat-Noord 144' officiële publicatie bekendmaking
09-06-2021 Slot-Oost ontwerp bestemmingsplan
02-06-2021 Vaststelling bestemmingsplan ‘Zilverackers, Kransackerdorp’ officiële publicatie bekendmaking
02-06-2021 Besluit Wet geluidhinder ‘Zilverackers, Kransackerdorp’ officiële publicatie bekendmaking
02-06-2021 Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
02-06-2021 Besluit Wet geluidhinder ‘Pegbroekenweg’ officiële publicatie bekendmaking
21-05-2021 Pegbroekenweg 8 te Veldhoven vastgesteld omgevingsvergunning
19-05-2021 Oude Kerkstraat 35 / Grote Aard 31-33 ontwerp bestemmingsplan
19-05-2021 Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Hoek Ambachtslaan-Klokkenmaker’ officiële publicatie bekendmaking
19-05-2021 Ontwerpbestemmingsplan Oude Kerkstraat 35/ Grote Aard 31-33 officiële publicatie bekendmaking
05-05-2021 Vaststelling wijzigingsplan 'Vlasroot-Riethovensedijk’ officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 Vooraankondiging bestemmingsplan 'Oude Kerkstraat 35 / Grote Aard 31-33' officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 Vaststelling bestemmingsplan ‘Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan’ officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 Besluit Wet geluidhinder ‘Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan’ officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 Bestemmingsplan 'Waterberging de Run, Veldhoven' officiële publicatie bekendmaking
22-04-2021 Ontwerpbestemmingsplan ‘Habraken 1412’ en voornemen wijziging 'Stedelijk gebied' officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen