Datum Naam Status Soort informatie
18-03-2020 Ontwerp uitwerkingsplan ‘Lommerrijk fase 4’ en ontwerp omgevingsvergunning, voor de activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’ ten behoeve van 47 woningen officiële publicatie bekendmaking
09-03-2020 Lommerrijk, fase 4 ontwerp uitwerkingsplan
26-02-2020 Nieuwevaart 68 te Sprang-Capelle ontwerp bestemmingsplan
26-02-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwevaart 68’ Sprang-Capelle, gemeente Waalwijk officiële publicatie bekendmaking
19-02-2020 Ontwerpbestemmingsplan Akkerlanen, Waalwijk officiële publicatie bekendmaking
19-02-2020 Ontwerpexploitatieplan Akkerlanen officiële publicatie bekendmaking
12-02-2020 Akkerlanen ontwerp bestemmingsplan
12-02-2020 Akkerlanen ontwerp exploitatieplan
12-02-2020 Rectificatie: M.e.r.-beoordeling gemaal AWW Waalwijk officiële publicatie bekendmaking
29-01-2020 M.e.r.-beoordeling gemaal AWW Waalwijk officiële publicatie bekendmaking
27-11-2019 Vastgesteld (gewijzigd) bestemmingsplan “Waalwijk, Tilburgseweg 1” officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Vastgesteld bestemmingsplan Parapluherziening kamerbewoning Waalwijk officiële publicatie bekendmaking
18-11-2019 Waalwijk, Tilburgseweg 1 vastgesteld bestemmingsplan
31-10-2019 Parapluherziening kamerbewoning Waalwijk vastgesteld bestemmingsplan
09-10-2019 Geactualiseerd exploitatieplan bestemmingsplan Driessen, Waalwijk officiële publicatie bekendmaking
02-10-2019 Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) Bloemenoordflats te Waalwijk officiële publicatie bekendmaking
26-09-2019 Bloemenoordflats ontwerp bestemmingsplan
11-09-2019 Uitwerkingsplan Lommerrijk fase 2 onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
17-07-2019 Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening kamerbewoning Waalwijk officiële publicatie bekendmaking
17-07-2019 Bekendmaking vaststelling beheersverordeningen Waalwijk officiële publicatie bekendmaking
17-07-2019 Vastgesteld bestemmingsplan, besluit hogere grenswaarde(n) en omgevingsvergunning “Grotestraat 403, 409 – 413” (Schoenhoorn) te Waalwijk officiële publicatie bekendmaking
11-07-2019 Parapluherziening kamerbewoning Waalwijk ontwerp bestemmingsplan
04-07-2019 Grotestraat 403 en 409-413 vastgesteld bestemmingsplan
04-07-2019 Hoefsven (incl. kamerbewoning) vastgesteld beheersverordening
04-07-2019 Natte natuurparel, Eerste Zeine (incl. kamerbewoning) vastgesteld beheersverordening
Toon gearchiveerde onwikkelingen