Datum Naam Status Soort informatie
20-01-2015 Omgevingsvergunning camperplaats vastgesteld omgevingsvergunning
14-10-2014 KIA vastgesteld bestemmingsplan
23-09-2014 Kloosterstraat 53 vastgesteld bestemmingsplan
23-09-2014 Bestemmingsplan-Steenen-Kruis vastgesteld bestemmingsplan
23-09-2014 Bestemmingsplan Voort vastgesteld bestemmingsplan
16-09-2014 Herstructurering Heiveld - fase 1, woningen vastgesteld omgevingsvergunning
24-06-2014 Megaland e.o. vastgesteld bestemmingsplan
22-04-2014 Kloosterstraat 60 vastgesteld bestemmingsplan
11-03-2014 Omgevingsvergunning Kerkveldweg vastgesteld omgevingsvergunning
11-03-2014 Herstructurering Heiveld - fase 1 vastgesteld omgevingsvergunning
19-12-2013 Gulpers vastgesteld bestemmingsplan
19-12-2013 Heiveld vastgesteld bestemmingsplan
19-12-2013 Lichtenberg vastgesteld bestemmingsplan
19-12-2013 Oude Landgraaf vastgesteld bestemmingsplan
18-12-2013 Voornemen verlenen omgevingsvergunning Ceintuurstraat, Landgraaf officiële publicatie bekendmaking
18-12-2013 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Kloosterstraat 60’, Landgraaf officiële publicatie bekendmaking
04-12-2013 Voornemen verlenen omgevingsvergunning Beatrixstraat-Irenestraat, Landgraaf officiële publicatie bekendmaking
11-11-2013 Projectafwijkingsbesluit Centrum Waubach vastgesteld omgevingsvergunning
08-11-2013 Voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 Wro bestemmingsplan locatie De Bousberg, Landgraaf officiële publicatie bekendmaking
16-10-2013 Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor aanleg wandelpaden en aanplanten bos nabij Scherpenseelermolenweg en de grens met Duitsland, Landgraaf officiële publicatie bekendmaking
02-10-2013 Verleende uitgebreide omgevingsvergunningen Streeperveld 2, Landgraaf officiële publicatie bekendmaking
18-09-2013 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplannen ‘Oude Landgraaf’, ‘Gulpers’, ‘Lichtenberg’ en ‘Heiveld’ en ontwerpbesluit hogere waarden Wgh ‘Gulpers’, Landgraaf officiële publicatie bekendmaking
03-09-2013 Omgevingsvergunning voor de bouw van een zorgcentrum aan het Streeperveld te Schaesberg vastgesteld omgevingsvergunning
21-08-2013 Vaststelling bestemmingsplan Wereldtuinen Mondo Verde, Landgraaf officiële publicatie bekendmaking
31-07-2013 Vaststelling bestemmingsplan Dormigveld, Landgraaf officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen