Datum Naam Status Soort informatie
08-08-2012 Vaststelling bestemmingsplan ‘Watertoren Rimburg’ officiële publicatie bekendmaking
18-07-2012 Vaststelling bestemmingsplan ‘De Dormig’ officiële publicatie bekendmaking
18-07-2012 Vaststelling bestemmingsplan Palenbergerweg 5 officiële publicatie bekendmaking
28-06-2012 Dormig vastgesteld bestemmingsplan
28-06-2012 Palenbergerweg 5 vastgesteld bestemmingsplan
28-06-2012 Watertoren Rimburg vastgesteld bestemmingsplan
30-05-2012 Ontwerpomgevingsvergunning plaatsen windscherm en keerelementen t.b.v. terras Dr. Calshof, Achter den Winkel 65 officiële publicatie bekendmaking
09-05-2012 Vaststelling bestemmingsplan ‘Wijzigingsplan De Bousberg wijziging 2’ officiële publicatie bekendmaking
10-04-2012 De Bousberg wijziging 2 vastgesteld wijzigingsplan
14-03-2012 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘De Dormig’ officiële publicatie bekendmaking
07-03-2012 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Palenbergerweg 5’ officiële publicatie bekendmaking
29-02-2012 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Watertoren Rimburg officiële publicatie bekendmaking
01-02-2012 Verleende omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 Wabo Godfried Bomansstraat 23 officiële publicatie bekendmaking
25-01-2012 Vastgestelde structuurvisie Landgraaf 2030 officiële publicatie bekendmaking
25-01-2012 Verleende omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 Wabo officiële publicatie bekendmaking
15-12-2011 Structuurvisie 2030 vastgesteld structuurvisie
07-12-2011 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Wijzigingsplan De Bousberg wijziging 2’ officiële publicatie bekendmaking
16-11-2011 Ontwerpomgevingsvergunning uitbreiding fysiotherapiepraktijk, Godfried Bomansstraat 23 officiële publicatie bekendmaking
09-11-2011 Ontwerp-omgevingsvergunning uitbreiding restaurant McDonald's officiële publicatie bekendmaking
31-10-2011 Parti??le herziening Intergemeentelijke Structuurvisie Parkstad Limburg vastgesteld structuurvisie
26-10-2011 Vaststelling bestemmingsplan ‘Nieuw Carré’ officiële publicatie bekendmaking
17-08-2011 Vaststelling bestemmingsplan ‘Sportcomplex Strijthagen’ officiële publicatie bekendmaking
10-08-2011 Vaststelling bestemmingsplan 'Loods Haanweg, gemeente Landgraaf' officiële publicatie bekendmaking
20-07-2011 Vaststelling beheersverordening De Streep e.o. officiële publicatie bekendmaking
07-07-2011 Sportcomplex Strijthagen vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen