Datum Naam Status Soort informatie
22-01-2020 Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van een open veldschuur op het perceel Sint Lambertusdijk 2 te Reuver officiële publicatie bekendmaking
08-01-2020 Gemeente Beesel - Vastgesteld Bestemmingsplan ‘Rustoord te Reuver’ officiële publicatie bekendmaking
08-01-2020 Gemeente Beesel - Bebouwde gebieden, veegplan 2019 officiële publicatie bekendmaking
08-01-2020 Gemeente Beesel - Vastgesteld Bestemmingsplan ‘Kesselseweg 43 Reuver’ officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Gemeente Beesel - terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan ‘Bussereindseweg 81-2, Beesel’ officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Gemeente Beesel - terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning voor de realisatie van een open veldschuur op het perceel Sint Lambertusdijk 2 te Reuver officiële publicatie bekendmaking
02-10-2019 Gemeente Beesel - verleende omgevingsvergunning Keulseweg 36 in Reuver officiële publicatie bekendmaking
31-07-2019 Gemeente Beesel - Ontwerp bestemmingsplan ‘Kesselseweg 43 Reuver’ officiële publicatie bekendmaking
31-07-2019 Gemeente Beesel - Ontwerp bestemmingsplan ‘Rustoord te Reuver’ officiële publicatie bekendmaking
31-07-2019 Gemeente Beesel - terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning voor de realisatie van een terras aan de Keulseweg 36 te Reuver officiële publicatie bekendmaking
24-07-2019 Gemeente Beesel - Bestemmingsplan ‘Buitengebied Beesel (Geconsolideerd)’ officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Gemeente Beesel - Vastgesteld Paraplubestemmingsplan Hoogzitten Buitengebied Beesel officiële publicatie bekendmaking
19-06-2019 Tervisielegging ontwerp bestemmingsplan ‘Bebouwde gebieden, veegplan 2019’ officiële publicatie bekendmaking
20-03-2019 Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning visvijver Roversheideplas in Reuver officiële publicatie bekendmaking
09-01-2019 Gemeente Beesel - Vastgesteld bestemmingsplan ‘Heideweg 1 Reuver’ officiële publicatie bekendmaking
27-06-2018 Gemeente Beesel - Vastgesteld bestemmingsplan ‘Oude Bosweg 1 Beesel’ officiële publicatie bekendmaking
20-06-2018 Gemeente Beesel - Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bussereindseweg 81, Beesel’ en besluit vaststellen hogere geluidwaarden officiële publicatie bekendmaking
20-06-2018 Gemeente Beesel - Vastgesteld bestemmingsplan ‘Kerstenbergweg’ officiële publicatie bekendmaking
20-06-2018 Gemeente Beesel - Vastgesteld bestemmingsplan ‘Drakenrijk 2017’ officiële publicatie bekendmaking
02-05-2018 Gemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning uitbreiding parkeerplaatsen Rustoord. officiële publicatie bekendmaking
25-04-2018 Gemeente Beesel - vaststellen POL-uitwerkingen regionale visies Werklocaties en Detailhandel officiële publicatie bekendmaking
18-04-2018 Gemeente Beesel - Omgevingsvergunning voor oprichten woning op perceel Bussereindseweg 36 in Beesel officiële publicatie bekendmaking
07-03-2018 Gemeente Beesel - Ter inzagelegging ontwerp omgevingsvergunning uitbreiding parkeerplaatsen Rustoord officiële publicatie bekendmaking
28-02-2018 Gemeente Beesel - Ontwerp bestemmingsplan ‘Bussereindseweg 81, Beesel’ en ontwerp besluit hogere geluidwaarden officiële publicatie bekendmaking
21-02-2018 Gemeente Beesel - Ontwerp-omgevingsvergunning voor het buitenplans afwijken van het bestemmingsplan en bouwen voor het perceel  kadastraal bekend sectie O nummer 406, Bussereindseweg 36 in Beesel officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen