Datum Naam Status Soort informatie
27-07-2015 Aangepaste omleiding Merkelbeekerstraat vastgesteld omgevingsvergunning
23-04-2013 Bedrijventerrein Emma vastgesteld bestemmingsplan
11-03-2019 Bedrijventerrein Rode Beek vastgesteld bestemmingsplan
11-09-2013 Bedrijventerreinen vastgesteld beheersverordening
17-04-2019 Bekendmaking beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de realisering van een appartementencomplex ten behoeve van zorginstelling Radar (Noorderkroon fase II) officiële publicatie bekendmaking
07-08-2013 Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Haefland / Rode Beek’, Brunssum officiële publicatie bekendmaking
12-06-2013 Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Doorsteek Centrum, Brunssum officiële publicatie bekendmaking
12-06-2013 Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Loogstraat 23, Brunssum officiële publicatie bekendmaking
13-11-2013 Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Renaturering Rode Beek, Brunssum officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Bekendmaking ontwerp-bestemmingsplan "Woningbouwlocatie Erkens" officiële publicatie bekendmaking
10-06-2015 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘USAG’, Brunssum officiële publicatie bekendmaking
15-06-2016 Bekendmaking ontwerp-bestemmingsplan “Kattenkoelen” officiële publicatie bekendmaking
05-08-2015 Bekendmaking ontwerp-bestemmingsplan “Thematische herziening archeologie” officiële publicatie bekendmaking
30-09-2009 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Centrum Brunssum officiële publicatie bekendmaking
23-06-2010 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Landgoed Brunssheim officiële publicatie bekendmaking
09-09-2009 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplannen Treebeek en Schutterspark officiële publicatie bekendmaking
07-08-2013 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Ontwikkeling Afvalzorg’ Brunssum officiële publicatie bekendmaking
09-05-2012 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Doorsteek Centrum officiële publicatie bekendmaking
17-04-2019 Bekendmaking verlenen omgevingsvergunning voor een appartementencomplex ten behoeve van zorginstelling Radar, Noorderkroon II officiële publicatie bekendmaking
14-04-2015 Beschermd dorpsgezicht Mijnkoloni??n Brunssum vastgesteld bestemmingsplan
03-11-2010 Bestemmingsplan ‘Willem Alexanderstraat, 2 woningen’ officiële publicatie bekendmaking
14-04-2010 Bestemmingsplan Centrum Brunssum officiële publicatie bekendmaking
20-04-2011 Bestemmingsplan Landgoed Brunssheim vastgesteld bestemmingsplan
07-07-2010 Bestemmingsplan Schutterspark officiële publicatie bekendmaking
19-05-2010 Bestemmingsplan Schutterspark Brunssum vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen