Datum Naam Status Soort informatie
24-02-2021 Sittarderweg 181 ontwerp bestemmingsplan
15-02-2021 Gemeente Heerlen - Vaststelling bestemmingsplan 'Schinkelkwadrant-Zuid 2020' officiële publicatie bekendmaking
13-02-2021 Structuurvisiebesluit Beleidsregel ruim baan vastgesteld structuurvisie
12-02-2021 Gemeente Heerlen - Vaststelling structuurvisiebesluit "Beleidsregel Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021" officiële publicatie bekendmaking
27-01-2021 Schinkelkwadrant-Zuid 2020 vastgesteld bestemmingsplan
26-01-2021 Wijzigingsplan Schelsberg ontwerp bestemmingsplan
26-01-2021 Aletta Jacobsstraat ong. te Heerlen ontwerp bestemmingsplan
26-01-2021 Bestemmingsplan Heerlerheide Zuid- wijzigingsplan Schelsberg officiële publicatie bekendmaking
25-01-2021 Gemeente Heerlen – Ontwerpbestemmingsplan Aletta Jacobsstraat ONG. officiële publicatie bekendmaking
07-01-2021 Gemeente Heerlen - Bestemmingsplan 'Gezondheidscentrum MSP Heerlen' officiële publicatie bekendmaking
21-12-2020 Gezondheidscentrum MSP Heerlen vastgesteld bestemmingsplan
30-11-2020 Gemeente Heerlen - Voorbereidingsbesluit krachtens de Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
23-11-2020 Parc Imstenrade vastgesteld voorbereidingsbesluit
13-10-2020 Gemeente Heerlen - Vaststelling bestemmingsplan "Kind- en buurtcentrum Passart”. officiële publicatie bekendmaking
12-10-2020 Gemeente Heerlen - ONTWERP BESTEMMINGSPLAN SCHINKELKWADRANT-ZUID 2020 officiële publicatie bekendmaking
06-10-2020 Schinkelkwadrant-Zuid 2020 ontwerp bestemmingsplan
30-09-2020 Kind-en buurtcentrum Passart vastgesteld bestemmingsplan
21-09-2020 Heerlerbaan en omgeving voorontwerp bestemmingsplan
21-09-2020 Gemeente Heerlen - Bestemmingplan Spoorsingel 42-46C officiële publicatie bekendmaking
15-09-2020 Spoorsingel Heerlen ontwerp bestemmingsplan
12-09-2020 Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland-Parkstad, Heerlen ontwerp bestemmingsplan
07-09-2020 Gemeente Heerlen - Bestemmingplan 'Gezondheidscentrum MSP Heerlen' en kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling officiële publicatie bekendmaking
07-09-2020 Gemeente Heerlen - Bestemmingplan "Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland - Parkstad, Heerlen" en kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling officiële publicatie bekendmaking
01-09-2020 Gezondheidscentrum MSP Heerlen ontwerp bestemmingsplan
31-08-2020 Gemeente Heerlen - M.E.R. BEOORDELINGSBESLUIT BESTEMMINGSPLAN GEZONDHEIDSCENTRUM MSP HEERLEN officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen