Datum Naam Status Soort informatie
17-12-2021 BMV Heerlerbaan ontwerp bestemmingsplan
15-12-2021 Cityplan Heerlen vastgesteld bestemmingsplan
10-12-2021 Regenwaterbuffer Palenberg vastgesteld omgevingsvergunning
29-10-2021 Fishfarm Terworm te Heerlen vastgesteld omgevingsvergunning
29-09-2021 Sportschool Jeugrubbenweg 20 Hoensbroek vastgesteld bestemmingsplan
29-09-2021 Aletta Jacobsstraat ong. te Heerlen vastgesteld bestemmingsplan
01-07-2021 Heerlen West voorontwerp bestemmingsplan
23-06-2021 Sittarderweg 181 vastgesteld bestemmingsplan
02-06-2021 Gemeente Heerlen - Vaststellen bestemmingsplan Heerlerheide Zuid, wijzigingsplan Schelsberg officiële publicatie bekendmaking
21-05-2021 Cityplan Heerlen ontwerp bestemmingsplan
19-05-2021 Gemeente Heerlen - Ontwerp bestemmingsplan 'Cityplan Heerlen' en kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling officiële publicatie bekendmaking
22-04-2021 Gemeente Heerlen- Bestemmingplan "Sportschool Jeugrubbenweg 20 Hoensbroek" en kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling officiële publicatie bekendmaking
15-04-2021 Gemeente Heerlen - Vaststelling bestemmingsplan Heerlerheide Noord officiële publicatie bekendmaking
06-04-2021 Sportschool Jeugrubbenweg 20 Hoensbroek ontwerp bestemmingsplan
31-03-2021 Heerlerheide Noord vastgesteld bestemmingsplan
12-03-2021 Gemeente Heerlen – Kennisgeving ex artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening inzake de mogelijke voorbereiding van een of meerdere nieuwe bestemmingsplannen voor het gebied "Spoorsingel-Willemstraat-Kempkensweg". officiële publicatie bekendmaking
11-03-2021 Gemeent Heerlen - Vaststelling bestemmingsplan "Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland-Parkstad, Heerlen" officiële publicatie bekendmaking
05-03-2021 Gemeente Heerlen – Bestemmingsplan Spoorsingel 42-46c te Heerlen officiële publicatie bekendmaking
03-03-2021 Gemeente Heerlen - Ontwerpbestemmingsplan Sittarderweg 181 officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Spoorsingel 42-46C vastgesteld bestemmingsplan
24-02-2021 Sittarderweg 181 ontwerp bestemmingsplan
24-02-2021 Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland-Parkstad, Heerlen vastgesteld bestemmingsplan
15-02-2021 Gemeente Heerlen - Vaststelling bestemmingsplan 'Schinkelkwadrant-Zuid 2020' officiële publicatie bekendmaking
13-02-2021 Structuurvisiebesluit Beleidsregel ruim baan vastgesteld structuurvisie
12-02-2021 Gemeente Heerlen - Vaststelling structuurvisiebesluit "Beleidsregel Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021" officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen