Datum Naam Status Soort informatie
04-12-2019 Heerlerheide Noord ontwerp bestemmingsplan
04-12-2019 Gemeente Heerlen - Ontwerp bestemmingsplan Heerlerheide Noord officiële publicatie bekendmaking
29-11-2019 Gemeente Heerlen - voorbereidingsbesluit krachtens wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
27-11-2019 Gemeentelijke locaties binnenstad Heerlen vastgesteld beheersverordening
27-11-2019 Kind-en buurtcentrum Passart ontwerp bestemmingsplan
27-11-2019 Buitengebied vastgesteld bestemmingsplan
27-11-2019 Parc Imstenrade vastgesteld voorbereidingsbesluit
30-10-2019 Structuurvisiebesluit Compensatiefonds Wonen vastgesteld structuurvisie
16-10-2019 Gemeente Heerlen - Vaststelling bestemmingsplan "Heerenweg Oost" en kennisgeving vormvrije M.E.R. beoordelingsbesluit. officiële publicatie bekendmaking
25-09-2019 Heerenweg Oost vastgesteld bestemmingsplan
20-09-2019 Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure: het aanleggen van een parkeerterrein aan Huisbergerstraat 300 te Heerlen officiële publicatie bekendmaking
17-09-2019 parkeerterrein Duramotion vastgesteld omgevingsvergunning
13-09-2019 Gemeente Heerlen - Ontwerp bestemmingsplan Schinkelkwadant-Zuid 2019 officiële publicatie bekendmaking
13-09-2019 Gemeente Heerlen - Ontwerp exploitatieplan Schinkelkwadrant-Zuid 2019 officiële publicatie bekendmaking
10-09-2019 Schinkelkwadrant-Zuid 2019 ontwerp bestemmingsplan
10-09-2019 Schinkelkwadrant-Zuid ontwerp exploitatieplan
26-08-2019 Gemeente Heerlen - M.e.r. beoordelingsbesluit Schinkelkwadrant-Zuid 2019 officiële publicatie bekendmaking
11-06-2019 Gemeente Heerlen - Vaststelling bestemmingsplan MSP - reparatie Schandelerboord 19-25 officiële publicatie bekendmaking
29-05-2019 MSP - reparatie Schandelerboord 19-25 vastgesteld bestemmingsplan
12-04-2019 Gemeente Heerlen - Ontwerp m.e.r. beoordelingsbesluit bestemmingsplan "Heerenweg Oost". officiële publicatie bekendmaking
29-03-2019 Gemeente Heerlen – Vaststelling beheersverordening Mijnsteenberg Heerlen officiële publicatie bekendmaking
27-03-2019 Mijnsteenberg Heerlen vastgesteld beheersverordening
14-03-2019 Cityplan Heerlen voorontwerp bestemmingsplan
13-03-2019 Gerechtelijke uitspraak MSP vastgesteld gerechtelijke uitspraak
13-03-2019 Gemeente Heerlen - vaststelling bestemmingsplan 'Hoensbroek Noord 2016 reparatie Hoofdstraat' officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen