Datum Naam Status Soort informatie
13-11-2003 Bestemmingsplan Havens Stein vastgesteld gemeentelijk plan
30-09-2004 Bestemmingsplan Kern Stein vastgesteld gemeentelijk plan
07-10-2008 Bestemmingsplan Kern Meers concept gemeentelijk plan
08-04-2009 Goedkeuring bestemmingsplan ‘Kattekop, herziening 2008’ officiële publicatie bekendmaking
15-04-2009 Bestemmingsplan ‘Kern Meers’ onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
27-04-2009 Bekendmaking bestemmingsplan kern Urmond-Oost officiële publicatie bekendmaking
13-05-2009 Goedkeuring bestemmingsplan Kern Urmond-Berg officiële publicatie bekendmaking
27-05-2009 Ontwerpbestemmingsplan Kilianusstraat kavel 185 te Stein officiële publicatie bekendmaking
10-06-2009 Bestemmingsplan ‘Kattekop, herziening 2008’ onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
13-07-2009 Besluit tot verlenging voorkeursrecht op grond van artikel 9.4.1. Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening, betreffende het plangebied Bramert-Noord officiële publicatie bekendmaking
15-07-2009 Vaststelling bestemmingsplan ‘Business Park Stein’ officiële publicatie bekendmaking
19-08-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Kern Stein: woningbouw Kruisstraat 67 c.a.’ officiële publicatie bekendmaking
09-09-2009 Bestemmingsplan ‘Kern Elsloo’ onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
09-09-2009 Bestemmingsplan ‘Business Park Stein’ onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
16-09-2009 Bekendmaking bestemmingsplan gebiedsdeel Roosen te Catsop officiële publicatie bekendmaking
16-09-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum Stein’ officiële publicatie bekendmaking
23-09-2009 Vaststelling bestemmingsplan ‘Kilianusstraat kavel 185 Gemeente Stein’ officiële publicatie bekendmaking
02-12-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘De Halstraat’ officiële publicatie bekendmaking
16-12-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Bramert-Noord’ officiële publicatie bekendmaking
16-12-2009 Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Kern Stein: woningbouw Kruisstraat 67 c.a.’ officiële publicatie bekendmaking
30-12-2009 Ontwerpfacetbestemmingsplan Archeologie Stein 2009 officiële publicatie bekendmaking
13-01-2010 Bestemmingsplan Kern Urmond-Berg onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
26-01-2010 Bramert-Noord vastgesteld bestemmingsplan
31-03-2010 Ontwerp van bestemmingsplan Buitengebied 2009 officiële publicatie bekendmaking
12-04-2010 Vastgesteld facetbestemmingsplan Archeologie Stein 2009 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen