Datum Naam Status Soort informatie
04-08-2017 Aanleg geluidwal en -scherm vastgesteld aanwijzingsbesluit
24-06-2021 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Mergelakker 66 6181 JG te Elsloo (O2021-078\0971171371) officiële publicatie bekendmaking
24-06-2021 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Heisteeg 98 6171 NL te Stein (O2021-077\0971171370) officiële publicatie bekendmaking
12-05-2021 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Dalerveltweg 3 6171 RN te Stein (O2020-145\0971153988) officiële publicatie bekendmaking
10-05-2021 Kennisgeving Wet geluidhinder Uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
10-05-2021 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “MEERDEL” officiële publicatie bekendmaking
07-05-2021 Ontwerp besluit omgevingsvergunning Business Park Stein 148, 155, 163, 228 en 410 Elsloo en Mauritsweg 2 te Elsloo (O2020-232\0971163479) officiële publicatie bekendmaking
03-05-2021 Ontwerp besluit omgevingsvergunning Heisteeg 98, 6171 NL te Stein (O2021-077\0971171370) officiële publicatie bekendmaking
03-05-2021 Ontwerp besluit omgevingsvergunning Mergelakker 66, 6181 JG te Elsloo (O2021-078\0971171371) officiële publicatie bekendmaking
26-04-2021 Ontwerp besluit omgevingsvergunning Heidekamppark Urmond (O2020-226\0971162997) officiële publicatie bekendmaking
20-04-2021 Ontwerpbestemmingsplan “Erfgoed Stein ” officiële publicatie bekendmaking
08-04-2021 Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Mergelakker 66 6181 JG te Elsloo (O2021-039\0971167839) officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 VOORBEREIDINGSBESLUIT WONINGBOUWLOCATIES BTL-POOLSTER-ELCKERLYC ELSLOO officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “HAVENSTRAAT 34-36 STEIN” officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Kennisgeving Wet geluidhinder Uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Ontwerpbestemmingsplan “Meerdel ” officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Kennisgeving Wet geluidhinder Uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
15-01-2021 Besluit aanvraag omgevingsvergunning Hoppenkampstraat 5 te Stein (O2020-085\0971144948) officiële publicatie bekendmaking
09-12-2020 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “TERRAS MAASOEVER” officiële publicatie bekendmaking
08-12-2020 Ontwerp besluit omgevingsvergunning Hoppenkampstraat 5 te Stein (O2020-085\0971144948) officiële publicatie bekendmaking
25-11-2020 Ontwerpbestemmingsplan “Havenstraat 34-36 Stein” officiële publicatie bekendmaking
25-11-2020 Kennisgeving Wet geluidhinder Uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
09-09-2020 Ontwerpbestemmingsplan “Terras Maasoever” officiële publicatie bekendmaking
09-09-2020 Van rechtswege vervallen aanwijzing voorkeursrecht gemeente plangebied Bramert-Noord gemeente Stein. officiële publicatie bekendmaking
08-05-2020 Besluit intrekking aanvraag intrekking omgevingsvergunning Louisegroeveweg 4 te Urmond (O2020-017\0971-AZK-133844) officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen