Datum Naam Status Soort informatie
18-12-2020 Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Uitgebreide voorbereidingsprocedure ontwerp-besluit Maastrichterlaan 129a officiële publicatie bekendmaking
14-12-2020 Groenenweg 1 te Vijlen vastgesteld bestemmingsplan
20-11-2020 Vaststelling bestemmingsplan “Uitbreiding opslagterrein Rijksweg 104c te Lemiers" officiële publicatie bekendmaking
23-10-2020 Ontwerp-wijzigingsplan Vijlenstraat 50 te Vijlen officiële publicatie bekendmaking
07-10-2020 Vijlenstraat 50 te Vijlen ontwerp wijzigingsplan
18-09-2020 Bekendmaking ontwerp-bestemmingsplan en anterieure overeenkomst Groenenweg 1 te Vijlen officiële publicatie bekendmaking
03-09-2020 Groenenweg 1 te Vijlen ontwerp bestemmingsplan
31-07-2020 Omgevingsvergunning Maastrichterlaan 129a te Vaals officiële publicatie bekendmaking
31-07-2020 Omgevingsvergunning voor het aanplanten van walnotenbomen en het realiseren van twee veldschuurtjes op het perceel Vijlenberg ongenummerd te Vijlen officiële publicatie bekendmaking
24-07-2020 Bekendmaking ontwerp-bestemmingsplan en exploitatieovereenkomst Lemiers-rijksweg 104(c) te Lemiers officiële publicatie bekendmaking
17-07-2020 Uitbreiding opslagterrein Rijksweg 104c Lemiers ontwerp bestemmingsplan
29-06-2020 Omgevingsvergunning t.b.v. de bouw van twee schuren aan de Vijlenberg ong. te Vaals vastgesteld omgevingsvergunning
08-05-2020 Verleende omgevingsvergunning Wolfhaag 60 te Vaals officiële publicatie bekendmaking
21-04-2020 Wolfhaag 60 te Vaals vastgesteld omgevingsvergunning
20-03-2020 Intrekking omgevingsvergunning Sneeuwberglaan 34 officiële publicatie bekendmaking
07-02-2020 Bekendmaking vaststelling uitwerkingsplan '4 Woningen de Lange Akker Vaals' officiële publicatie bekendmaking
28-01-2020 Uitwerkingsplan 4 woningen De Lange Akker Vaals vastgesteld uitwerkingsplan
17-01-2020 Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo-projectbesluit officiële publicatie bekendmaking
27-12-2019 Ontwerp-besluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen inzake het bouwen van twee veldschuurtjes op het perceel Vijlenberg ongenummerd te Vijlen officiële publicatie bekendmaking
16-12-2019 Cottessen 10c te Vijlen vastgesteld bestemmingsplan
13-12-2019 Omgevingsvergunning inzake het restaureren van het woonhuis op het perceel Mamelis 37 te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 451. officiële publicatie bekendmaking
12-12-2019 Mamelis 37 te Lemiers vastgesteld omgevingsvergunning
22-11-2019 Ontwerp-besluit omgevingsvergunning voor het wijzigen van de inrichting en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, alsmede besluit MER-beoordeling voor het perceel Selzerbeeklaan 23 te Vaals officiële publicatie bekendmaking
12-11-2019 Rectificatie ontwerpbestemmingsplan ‘Maastrichterlaan 129A e.o officiële publicatie bekendmaking
08-11-2019 Vaststelling bestemmingsplan ‘partiële herziening Kern Vaals, parkeerterrein Lindenstraat’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen