Datum Naam Status Soort informatie
17-06-2008 Kern Lemiers goedgekeurd gemeentelijk plan
24-04-2009 Ontwerp ‘Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied: Bedrijfspand Rijksweg 1 te Lemiers’ officiële publicatie bekendmaking
27-05-2009 Vestiging voorkeursrecht (art. 6 Wvg) officiële publicatie bekendmaking
28-05-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Rijksweg 119’ officiële publicatie bekendmaking
18-06-2009 Goedkeuring Bestemmingsplan ‘Kern Vijlen’ officiële publicatie bekendmaking
18-06-2009 Vaststelling bestemmingsplan Harles 20 te Vijlen officiële publicatie bekendmaking
02-07-2009 Kern Vijlen goedgekeurd gemeentelijk plan
24-07-2009 Vestiging voorkeursrecht o.g.v. artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeente Vaals officiële publicatie bekendmaking
24-07-2009 Kennisgeving van het besluit tot vaststelling van het projectbesluit ‘Woonhuis Camerig 18 Vijlen’ officiële publicatie bekendmaking
31-07-2009 Bestemmingsplan Kern Vaals – Koperstraat 32a officiële publicatie bekendmaking
31-07-2009 Bestemmingsplan Buitengebied, ten behoeve van het bedrijfspand aan de Rijksweg 1 te Lemiers officiële publicatie bekendmaking
14-08-2009 Ontwerpprojectbesluit Landal gemeente Vaals officiële publicatie bekendmaking
04-12-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Kern Vijlen – Uitbreidingsplan Vijlen Zuidoost 1e fase’ officiële publicatie bekendmaking
03-02-2010 Grensstraat 24b ontwerp bestemmingsplan
26-03-2010 Bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Kern Vijlen – Uitbreidingsplan Vijlen Zuidoost 1e fase’ gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
15-04-2010 Kern Vaals, wijzigingsplan Viergrenzenweg ong. ontwerp wijzigingsplan
15-04-2010 Kern Vaals, wijzigingsplan Viergrenzenweg ong. vastgesteld wijzigingsplan
23-04-2010 Klaasvelderweg Lemiers ontwerp bestemmingsplan
23-04-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Grensstraat 24b’ officiële publicatie bekendmaking
18-06-2010 Wijzigingsplan ‘Viergrenzenweg ong.’ officiële publicatie bekendmaking
11-08-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Rijksweg 120’ officiële publicatie bekendmaking
11-08-2010 Voornemen projectbesluit Wolfhaag 36/36a bouwvergunning bekendmaking
31-08-2010 Von Clermontplein 60 ontwerp bestemmingsplan
27-09-2010 Grensstraat 24b vastgesteld bestemmingsplan
27-09-2010 Jongerenontmoetingsplek (JOP) Vaals ontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen