Datum Naam Status Soort informatie
11-08-2010 Voornemen projectbesluit Wolfhaag 36/36a bouwvergunning bekendmaking
29-10-2018 Cottessen 10c te Vijlen concept bestemmingsplan
02-07-2009 Kern Vijlen goedgekeurd gemeentelijk plan
17-06-2008 Kern Lemiers goedgekeurd gemeentelijk plan
31-07-2020 Omgevingsvergunning Maastrichterlaan 129a te Vaals officiële publicatie bekendmaking
31-07-2020 Omgevingsvergunning voor het aanplanten van walnotenbomen en het realiseren van twee veldschuurtjes op het perceel Vijlenberg ongenummerd te Vijlen officiële publicatie bekendmaking
24-07-2020 Bekendmaking ontwerp-bestemmingsplan en exploitatieovereenkomst Lemiers-rijksweg 104(c) te Lemiers officiële publicatie bekendmaking
08-05-2020 Verleende omgevingsvergunning Wolfhaag 60 te Vaals officiële publicatie bekendmaking
20-03-2020 Intrekking omgevingsvergunning Sneeuwberglaan 34 officiële publicatie bekendmaking
07-02-2020 Bekendmaking vaststelling uitwerkingsplan '4 Woningen de Lange Akker Vaals' officiële publicatie bekendmaking
17-01-2020 Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo-projectbesluit officiële publicatie bekendmaking
27-12-2019 Ontwerp-besluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen inzake het bouwen van twee veldschuurtjes op het perceel Vijlenberg ongenummerd te Vijlen officiële publicatie bekendmaking
13-12-2019 Omgevingsvergunning inzake het restaureren van het woonhuis op het perceel Mamelis 37 te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 451. officiële publicatie bekendmaking
22-11-2019 Ontwerp-besluit omgevingsvergunning voor het wijzigen van de inrichting en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, alsmede besluit MER-beoordeling voor het perceel Selzerbeeklaan 23 te Vaals officiële publicatie bekendmaking
12-11-2019 Rectificatie ontwerpbestemmingsplan ‘Maastrichterlaan 129A e.o officiële publicatie bekendmaking
08-11-2019 Vaststelling bestemmingsplan ‘partiële herziening Kern Vaals, parkeerterrein Lindenstraat’ officiële publicatie bekendmaking
25-10-2019 TER INZAGE: ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘MAASTRICHTERLAAN 129A E.O.’ officiële publicatie bekendmaking
15-10-2019 Ontwerp-Uitwerkingsplan “Uitwerkingsplan 4 woningen De Lange Akker Vaals” officiële publicatie bekendmaking
19-07-2019 Ontwerp-bestemmingsplan "Cottessen 10c te Vijlen" officiële publicatie bekendmaking
05-07-2019 Ontwerpbestemmingsplan partiële herziening Kern Vaals, parkeerterrein Lindenstraat officiële publicatie bekendmaking
26-04-2019 Bestemmingsplan “Schuttebergsweg 3 te Vaals officiële publicatie bekendmaking
26-04-2019 Exploitatie-/ anterieure overeenkomst inzake bestemmingsplan ‘Schuttebergsweg 3 te Vaals officiële publicatie bekendmaking
01-03-2019 Vaststelling bestemmingsplan Gemmenicherweg 56 te Vaals en besluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
22-01-2019 Ontwerpbestemmingsplan ‘Schuttebergsweg 3 te Vaals’ officiële publicatie bekendmaking
15-06-2018 Ontwerp-besluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen inzake het oprichten van 5 appartementen op het perceel von Clermontplein 60 te Vaals. officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen