Datum Naam Status Soort informatie
31-07-2020 Ransdalerstraat 139/139A te Ransdaal ontwerp bestemmingsplan
16-07-2020 \ Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan ‘Ransdalerstraat 35 te Ransdaal’ officiële publicatie bekendmaking
15-07-2020 Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Luiperbeekstraat 4 Klimmen officiële publicatie bekendmaking
22-06-2020 Luiperbeekstraat 4 Weustenrade vastgesteld omgevingsvergunning
17-06-2020 Bekendmaking ontwerp-besluit omgevingsvergunning Kaardenbekerweg 25, Klimmen officiële publicatie bekendmaking
17-06-2020 \ Onderwerp: Ontwerp-bestemmingsplan ‘Heerlerweg 114 te Voerendaal’ officiële publicatie bekendmaking
17-06-2020 \ Onderwerp: Voorontwerp-bestemmingsplan Landgoed Kasteel Puth e.o. te Voerendaal officiële publicatie bekendmaking
04-06-2020 Ransdalerstraat 35 te Ransdaal vastgesteld bestemmingsplan
25-05-2020 Heerlerweg 114 te Voerendaal ontwerp bestemmingsplan
07-05-2020 Landgoed Kasteel Puth e.o. voorontwerp bestemmingsplan
06-05-2020 Ontwerp-vergunning Luiperbeekstraat 4 te Klimmen officiële publicatie bekendmaking
24-04-2020 Luiperbeekstraat 4 Weustenrade ontwerp omgevingsvergunning
23-04-2020 Natuurtransferium Kunradersteengroeve ontwerp wijzigingsplan
01-04-2020 \ Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan ‘Craubekerstraat 2-2a’ te Klimmen’ officiële publicatie bekendmaking
25-03-2020 Bekendmaking verleende omgevingsvergunning Bergseweg ongenummerd (kadastraal sectie H nr. 16) officiële publicatie bekendmaking
13-03-2020 Kaardenbekerweg 25 te Klimmen ontwerp omgevingsvergunning
21-02-2020 Natuurtransferium Kunradersteengroeve vastgesteld omgevingsvergunning
13-02-2020 Craubekerstraat 2 - 2A vastgesteld bestemmingsplan
12-02-2020 \ Onderwerp: Ontwerp-bestemmingsplan ‘Ransdalerstraat 35 te Ransdaal’ officiële publicatie bekendmaking
31-01-2020 Ransdalerstraat 35 te Ransdaal ontwerp bestemmingsplan
15-01-2020 \ Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan ‘Colmont 1 te Voerendaal’ officiële publicatie bekendmaking
09-01-2020 \ Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan ‘Vleckstraat 10 te Klimmen’ officiële publicatie bekendmaking
23-12-2019 Bekendmaking ontwerp-besluit omgevingsvergunning Bergseweg ongummerd (kadastraal sectie H nr. 16) officiële publicatie bekendmaking
19-12-2019 Karstraat ong. vastgesteld omgevingsvergunning
19-12-2019 \ Onderwerp: vaststelling voorbereidingsbesluit Bergseweg 109 te Voerendaal officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen