Datum Naam Status Soort informatie
12-02-2020 \ Onderwerp: Ontwerp-bestemmingsplan ‘Ransdalerstraat 35 te Ransdaal’ officiële publicatie bekendmaking
31-01-2020 Ransdalerstraat 35 te Ransdaal ontwerp bestemmingsplan
15-01-2020 \ Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan ‘Colmont 1 te Voerendaal’ officiële publicatie bekendmaking
09-01-2020 \ Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan ‘Vleckstraat 10 te Klimmen’ officiële publicatie bekendmaking
23-12-2019 Bekendmaking ontwerp-besluit omgevingsvergunning Bergseweg ongummerd (kadastraal sectie H nr. 16) officiële publicatie bekendmaking
19-12-2019 Karstraat ong. vastgesteld omgevingsvergunning
19-12-2019 \ Onderwerp: vaststelling voorbereidingsbesluit Bergseweg 109 te Voerendaal officiële publicatie bekendmaking
12-12-2019 Colmont 1 te Voerendaal vastgesteld bestemmingsplan
12-12-2019 Vleckstraat 10 te Weustenrade vastgesteld bestemmingsplan
12-12-2019 Natuurtransferium Kunradersteengroeve ontwerp omgevingsvergunning
12-12-2019 Bergseweg 109 te Voerendaal vastgesteld voorbereidingsbesluit
06-11-2019 Karstraat ong. ontwerp omgevingsvergunning
06-11-2019 Ontwerp-vergunning Karstraat ong. te Voerendaal officiële publicatie bekendmaking
23-10-2019 \ Onderwerp: Ontwerp-bestemmingsplan ‘Craubekerstraat 2/2A te Klimmen’ officiële publicatie bekendmaking
15-10-2019 Craubekerstraat 2 - 2A ontwerp bestemmingsplan
28-08-2019 Onderwerp: Ontwerp-bestemmingsplan ‘Vleckstraat 10 te Klimmen’ officiële publicatie bekendmaking
26-08-2019 Vleckstraat 10 te Weustenrade ontwerp bestemmingsplan
21-08-2019 \ Onderwerp: Ontwerp-bestemmingsplan ‘Colmont 1 te Voerendaal’ officiële publicatie bekendmaking
12-08-2019 Colmont 1 te Voerendaal ontwerp bestemmingsplan
24-07-2019 \ Onderwerp: “Uitwerkingsplan, 3e tranche bedrijventerrein Lindelaufer Gewande - Op gen Hek” officiële publicatie bekendmaking
19-07-2019 Omgevingsvergunning Kalfshofweg 1 Klimmen officiële publicatie bekendmaking
28-06-2019 Uitwerkingsplan, 3e tranche bedrijventerrein Lindelaufer Gewande - Op gen Hek vastgesteld uitwerkingsplan
19-06-2019 \ Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan ‘Jan Peukensweg 75 te Klimmen’ officiële publicatie bekendmaking
19-06-2019 \ Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan ‘Retersbekerweg 46a te Klimmen’ officiële publicatie bekendmaking
19-06-2019 \ Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan ‘Villa De Proosdij’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen