Datum Naam Status Soort informatie
20-05-2020 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Kernen 2010 – Vroenhof 4’ officiële publicatie bekendmaking
23-04-2020 Vroenhof 4 te Valkenburg vastgesteld bestemmingsplan
22-04-2020 Vastgesteld bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Buitengebied 2012 - Résidence Valkenburg' officiële publicatie bekendmaking
19-02-2020 Besluit weigering omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepanelenpark op de locatie Emmaberg ongenummerd te Valkenburg officiële publicatie bekendmaking
21-11-2019 Ontwerp bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Kernen 2010 – Vroenhof 4’ officiële publicatie bekendmaking
13-11-2019 Besluit omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit en besluit hogere grenswaarde Rijksweg 155 te Berg en Terblijt). officiële publicatie bekendmaking
06-11-2019 Vastgesteld bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Buitengebied 2012 - Oeverweg 2' te Berg en Terblijt officiële publicatie bekendmaking
16-10-2019 Ontwerp besluit weigering omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepanelenpark op de locatie Emmaberg ongenummerd officiële publicatie bekendmaking
30-09-2019 Partiële herziening BP Buitengebied 2012 - Oeverweg 2 vastgesteld bestemmingsplan
25-09-2019 Rijksweg 155 Vilt vastgesteld omgevingsvergunning
25-09-2019 Ontwerp bestemmingsplan 'Partiele herziening BP Kernen 2010 - Vroenhof 47/49/51' officiële publicatie bekendmaking
23-09-2019 Vroenhof 4 te Valkenburg ontwerp bestemmingsplan
19-09-2019 Partiële herziening BP Kernen 2010 - Vroenhof 47/49/51 ontwerp bestemmingsplan
14-08-2019 Ontwerp bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Buitengebied 2012 - Résidence Valkenburg' officiële publicatie bekendmaking
07-08-2019 Ontwerpbestemmingsplan 'Partiële herziening BP Buitengebied 2012 – Uitbreiding camping Vinkenhof officiële publicatie bekendmaking
31-07-2019 Partiële Herziening BP Buitengebied 2012 – Résidence Valkenburg ontwerp bestemmingsplan
31-07-2019 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Poststraat 1 te Valkenburg officiële publicatie bekendmaking
24-07-2019 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Rijksweg 155 te berg en Terblijt officiële publicatie bekendmaking
15-05-2019 Partiële herziening BP Kernen 2010 - Herontwikkeling Leeuwbierterrein - Gerechtelijke uitspraak vastgesteld gerechtelijke uitspraak
15-05-2019 Ontwerp Bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Buitengebied 2012 - Oeverweg 2’ te Berg en Terblijt officiële publicatie bekendmaking
03-05-2019 Verkeersbesluit tijdelijke, periodieke taxistandplaats Grendelplein 18 officiële publicatie bekendmaking
01-05-2019 Partiële herziening BP Buitengebied 2012 - Oeverweg 2 ontwerp bestemmingsplan
01-05-2019 Partiële herziening bestemmingsplan Kernen 2010 - verblijfsrecreatie Strucht 48 te Schin op Geul, gerechtelijke uitspraak vastgesteld gerechtelijke uitspraak
17-04-2019 Vastgesteld bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Centrum – Woningbouw Villa Via Nova, besluit hogere grenswaarde en vastgestelde welstandscriteria voor dit project officiële publicatie bekendmaking
01-04-2019 Partiële Herziening BP Centrum - woningbouw Villa Via Nova vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen