Datum Naam Status Soort informatie
05-10-2011 Vaststelling bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning project bouwen twee woningen Groenstraat 1a en 1b in IJzeren officiële publicatie bekendmaking
05-10-2011 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning project ‘realisatie van een entreehal met liftenhal en horecagebouw Kasteelruïne’ aan het Grendelplein 13 te Valkenburg officiële publicatie bekendmaking
26-09-2011 Entree en horecagebouw Kasteelruïne vastgesteld bestemmingsplan
14-09-2011 Bestemmingsplan rotonde N590 Berg en Terblijt vastgesteld bestemmingsplan
03-08-2011 Ontwerpbestemmingsplan 'Gerendal 2, 3 en 7’ te Schin op Geul officiële publicatie bekendmaking
29-06-2011 Ontwerpbesluit bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Kernen 2010 en Buitengebied 1994 - Groenstraat 1a en 1b’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
29-06-2011 Bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Centrum - Entree en horecagebouw Kasteelruïne’ officiële publicatie bekendmaking
30-05-2011 Partiële herziening bestemmingsplan 'Kernen 2010' - Strucht 77 te Schin op Geul vastgesteld bestemmingsplan
25-05-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘rotonde N590 Berg en Terblijt’ officiële publicatie bekendmaking
11-05-2011 Ontwerpwijzigingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied 1994’ officiële publicatie bekendmaking
27-04-2011 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan buitengebied 1994 – Keutenberg 7a te Schin op Geul’ officiële publicatie bekendmaking
02-02-2011 Ontwerpbestemmingsplan 'Partiële herziening bestemmingsplan Kernen 2010 – Strucht 77 te Schin op Geul’ officiële publicatie bekendmaking
26-01-2011 Ontwerpbesluit wijzigingsplan ex artikel 3.6 Wro (met bouwvergunning) officiële publicatie bekendmaking
08-12-2010 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Centrum Valkenburg’ officiële publicatie bekendmaking
01-12-2010 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplannen ‘Centrum’ en ‘Kernen 2010’ officiële publicatie bekendmaking
01-12-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Buitengebied 1994 – Keutenberg 7a te Schin op Geul’ officiële publicatie bekendmaking
25-10-2010 Kernen 2010 vastgesteld bestemmingsplan
25-10-2010 Centrum Valkenburg vastgesteld bestemmingsplan
20-10-2010 Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Buitengebied 1994 – Keutenberg 8 te Schin op Geul’ officiële publicatie bekendmaking
26-09-2010 Partiële herziening BP Kernen 2010 en Buitengebied 1994 - Groenstraat 1a en 1b Valkenburg vastgesteld bestemmingsplan
23-06-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Kernen 2010’ officiële publicatie bekendmaking
23-06-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum Valkenburg’ officiële publicatie bekendmaking
09-06-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Buitengebied 1994- Keutenberg 8 te Schin op Geul’ officiële publicatie bekendmaking
27-01-2010 Projectbesluit Slakweg ongenummerd Berg en Terblijt officiële publicatie bekendmaking
04-11-2009 Ontwerpprojectbesluit Slakweg ongenummerd Berg en Terblijt officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen