Datum Naam Status Soort informatie
26-05-2021 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Hekerweg 20 te Valkenburg officiële publicatie bekendmaking
03-02-2021 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Buitengebied 2012 – woningsplitsing Walem 39’ officiële publicatie bekendmaking
21-01-2021 Kennisgeving besluit omgevingsvergunning Dorpstraat 78A te Valkenburg officiële publicatie bekendmaking
20-01-2021 Besluit omgevingsvergunning Dorpstraat 78 te Valkenburg officiële publicatie bekendmaking
13-01-2021 Vastgesteld ‘Facetbestemmingsplan ondergeschikte horeca bij detailhandel’ officiële publicatie bekendmaking
11-11-2020 Vastgesteld bestemmingsplan 'Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020’ officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Dorpstraat 78 te Valkenburg officiële publicatie bekendmaking
02-09-2020 Ontwerp ‘Facetbestemmingsplan ondergeschikte horeca bij detailhandel’ officiële publicatie bekendmaking
12-08-2020 Ontwerp bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Buitengebied 2012 – woningsplitsing Walem 39’ officiële publicatie bekendmaking
29-07-2020 Bekendmaking niet vastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Buitengebied 2012 – uitbreiding Camping Vinkenhof’ officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Vastgesteld bestemmingsplan Partiële herziening BP Kernen 2010 - Vroenhof 47/49/51 officiële publicatie bekendmaking
22-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020 officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Kernen 2010 – Vroenhof 4’ officiële publicatie bekendmaking
22-04-2020 Vastgesteld bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Buitengebied 2012 - Résidence Valkenburg' officiële publicatie bekendmaking
19-02-2020 Besluit weigering omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepanelenpark op de locatie Emmaberg ongenummerd te Valkenburg officiële publicatie bekendmaking
21-11-2019 Ontwerp bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Kernen 2010 – Vroenhof 4’ officiële publicatie bekendmaking
13-11-2019 Besluit omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit en besluit hogere grenswaarde Rijksweg 155 te Berg en Terblijt). officiële publicatie bekendmaking
06-11-2019 Vastgesteld bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Buitengebied 2012 - Oeverweg 2' te Berg en Terblijt officiële publicatie bekendmaking
16-10-2019 Ontwerp besluit weigering omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepanelenpark op de locatie Emmaberg ongenummerd officiële publicatie bekendmaking
25-09-2019 Ontwerp bestemmingsplan 'Partiele herziening BP Kernen 2010 - Vroenhof 47/49/51' officiële publicatie bekendmaking
14-08-2019 Ontwerp bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Buitengebied 2012 - Résidence Valkenburg' officiële publicatie bekendmaking
07-08-2019 Ontwerpbestemmingsplan 'Partiële herziening BP Buitengebied 2012 – Uitbreiding camping Vinkenhof officiële publicatie bekendmaking
31-07-2019 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) Poststraat 1 te Valkenburg officiële publicatie bekendmaking
24-07-2019 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Rijksweg 155 te berg en Terblijt officiële publicatie bekendmaking
15-05-2019 Ontwerp Bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Buitengebied 2012 - Oeverweg 2’ te Berg en Terblijt officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen