Datum Naam Status Soort informatie
28-04-2020 Theaterkwartier vastgesteld bestemmingsplan
14-04-2020 Gelderse Hout 1 vastgesteld bestemmingsplan
14-04-2020 Punter 23 ontwerp omgevingsvergunning
24-03-2020 Parapluplan Algemene regels woningsplitsing en kamerbewoning Lelystad ontwerp bestemmingsplan
13-02-2020 Somerset distributiecentrum ontwerp omgevingsvergunning
30-01-2020 Waddenlaan ontwerp omgevingsvergunning
28-01-2020 Tankstation N307 ontwerp omgevingsvergunning
03-12-2019 Gelderse Hout 1 ontwerp bestemmingsplan
12-11-2019 Locatie Ziekenhuisweg 100 ontwerp bestemmingsplan
09-10-2019 watersportstrand Markermeer vastgesteld omgevingsvergunning
08-10-2019 Theaterkwartier ontwerp bestemmingsplan
08-10-2019 Voorbereidingsbesluit Tankstations Lelystad vastgesteld voorbereidingsbesluit
02-10-2019 Zonnepark IJsselmeerdijk vastgesteld omgevingsvergunning
09-09-2019 Tweede structurele herziening exploitatieplan Larserknoop ontwerp exploitatieplan
21-08-2019 Publicatie Gemeente Lelystad officiële publicatie bekendmaking
16-07-2019 Zonnepark IJsselmeerdijk ontwerp omgevingsvergunning
16-07-2019 watersportstrand Markermeer ontwerp omgevingsvergunning
06-06-2019 Bronsweg 34 vastgesteld omgevingsvergunning
05-06-2019 Herinrichting Middenweg (deel Noord) ontwerp bestemmingsplan
29-05-2019 ONTWERPBESTEMMINGSPLAN' Herinrichting Middenweg (deel Noord)' officiële publicatie bekendmaking
10-05-2019 Groene Velden 104 vastgesteld omgevingsvergunning
23-04-2019 Waterzuivering Zeeasterweg vastgesteld omgevingsvergunning
23-04-2019 hotel Van der Valk vastgesteld omgevingsvergunning
15-04-2019 Lelystad - Lisdoddeweg 39 (2019) vastgesteld wijzigingsplan
10-04-2019 Bronsweg 35 ontwerp voorbereidingsbesluit
Toon gearchiveerde onwikkelingen