Datum Naam Status Soort informatie
18-07-2016 Plavuizenweg 1 ontwerp wijzigingsplan
05-07-2016 Beheersverordening Stadshart vastgesteld beheersverordening
05-07-2016 Structuurvisie Regioplan Windenergie Gemeente Lelystad vastgesteld structuurvisie
13-05-2016 Markerwaarddijk 0 vastgesteld omgevingsvergunning
12-04-2016 Lelystad Flevokust - binnendijks vastgesteld bestemmingsplan
04-04-2016 Zonnepark Vlotgrasweg vastgesteld omgevingsvergunning
24-03-2016 Markerwaarddijk 0 ontwerp omgevingsvergunning
15-03-2016 Voorbereidingsbesluit beschermingsmaatregelen CVI vastgesteld voorbereidingsbesluit
23-02-2016 Lelystad - Larserknoop (reparatie) vastgesteld bestemmingsplan
23-02-2016 Hollandsehout vastgesteld bestemmingsplan
18-02-2016 Groene Velden 157-159 II ontwerp omgevingsvergunning
26-01-2016 Batavia Haven vastgesteld bestemmingsplan
12-01-2016 Lelystad - Uitbreiding luchthaven vastgesteld bestemmingsplan
16-07-2015 Parkzicht Warande ontwerp omgevingsvergunning
15-07-2015 Penningkruidstraat 14 t/m 28 vastgesteld omgevingsvergunning
24-06-2015 Verleende omgevingsvergunning afwijking gebruik ten behoeve van B&B aan de Lisdoddeweg 36 te Lelystad (dossiernr. L20140340), Lelystad officiële publicatie bekendmaking
20-06-2015 Wijzigingsplan Zeebiesweg 48 vastgesteld wijzigingsplan
17-06-2015 Vaststelling uitwerkingsplan IX van het bestemmingsplan HanzePark, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
16-06-2015 Lisdoddeweg 36 Bed en Breakfast vastgesteld omgevingsvergunning
10-06-2015 Ontwerpbestemmingsplan Lelystad – Uitbreiding Luchthaven, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
10-06-2015 Ontwerpbestemmingsplan Bataviahaven 2015, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
09-06-2015 Lelystad - Uitbreiding luchthaven ontwerp bestemmingsplan
03-06-2015 Concept Ontwerpbestemmingsplan Lelystad – uitbreiding luchthaven, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
21-05-2015 Penningkruidstraat 14 t/m 28 ontwerp omgevingsvergunning
20-05-2015 Voornemen verlening omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ten behoeve van het realiseren van een project van 8 woningen aan de Penningkruidstraat 14 t/m 28 (even) (dossiernr. L20150108), Lelystad officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen