Datum Naam Status Soort informatie
07-05-2014 Bio Science Park ontwerp bestemmingsplan
24-04-2014 Groene Velden Vergeten Landleven vastgesteld omgevingsvergunning
19-03-2014 Stadsrandgebied vastgesteld bestemmingsplan
19-03-2014 Stadsrandgebied uitspraak vastgesteld gerechtelijke uitspraak
14-03-2014 Uitwerkingsplan deelgebied 1 Warande (pdf) concept gemeentelijk plan
18-02-2014 Eerste parti??le herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2009 vastgesteld bestemmingsplan
12-02-2014 Bestemmingsplan Lelystad - Luchthaven onherroepelijk bestemmingsplan
10-02-2014 Lisdoddeweg 60 (2) vastgesteld wijzigingsplan
05-02-2014 M.e.r.-beoordeling uitbreiding bedrijf voor melkkoeien, Eendenweg 19, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
29-01-2014 Voornemen verlening omgevingsvergunning op het perceel Groene Velden 157–159, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
28-01-2014 Structuurvisie Locatiebeleid Lelystad 2013 - 2025 vastgesteld structuurvisie
22-01-2014 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Marker Wadden, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
18-12-2013 Wisentweg 64 vastgesteld omgevingsvergunning
04-12-2013 Ontwerpbestemmingsplan Lelystad – Buitenhof, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
03-12-2013 Marker Wadden vastgesteld bestemmingsplan
27-11-2013 Vaststelling bestemmingsplan Lelystad – locatie Waterwijzer, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
05-11-2013 Bestemmingsplan Lelystad - Locatie Waterwijzer vastgesteld bestemmingsplan
30-10-2013 Omgevingsvergunning perceel Wisentweg 64, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
04-09-2013 Kennisgeving van de m.e.r.-beoordeling voor de uitbreiding van een pluimveebedrijf aan de Zeeasterweg 24, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
21-08-2013 Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Lelystad Luchthaven, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
21-08-2013 Vaststelling bestemmingsplan Lelystad – Larserknoop (reparatie), Lelystad officiële publicatie bekendmaking
31-07-2013 Verlening omgevingsvergunning met verklaring van geen bedenkingen wijziging voormalige kantoorpand aan de Lisdoddeweg 36 te Lelystad (dossiernr. L20120424), Lelystad officiële publicatie bekendmaking
31-07-2013 Ontwerpbestemmingsplan Marker Wadden en plan-MER, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
25-07-2013 Lisdoddeweg 36 vastgesteld projectbesluit
17-07-2013 Vaststelling wijzigingsplan Meeuwenweg 23 van het bestemmingsplan Buitengebied 2009, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen