Datum Naam Status Soort informatie
10-04-2012 ‘MKB Regeling Lelystad 2008’ officiële publicatie bekendmaking
11-03-2021 2e Wijzigingsplan Zeebiesweg 48 ontwerp wijzigingsplan
22-08-2018 Aanpassingen opstelterrein Lelystad vastgesteld omgevingsvergunning
03-07-2018 Aanpassingen opstelterrein Lelystad ontwerp omgevingsvergunning
15-08-2018 Appartementen Hanzegraaf Hanzepark vastgesteld omgevingsvergunning
21-06-2018 Appartementen Hanzegraaf Hanzepark ontwerp omgevingsvergunning
08-08-2018 Appartementencomplex Kandelaar Kempenaar vastgesteld omgevingsvergunning
24-05-2018 Appartementencomplex Kandelaar Kempenaar ontwerp omgevingsvergunning
26-01-2016 Batavia Haven vastgesteld bestemmingsplan
11-06-2013 Batavia Stad fase 3 vastgesteld bestemmingsplan
31-03-2015 Bataviakwartier vastgesteld bestemmingsplan
06-11-2012 Bedrijventerrein Flevopoort vastgesteld bestemmingsplan
05-07-2016 Beheersverordening Stadshart vastgesteld beheersverordening
11-09-2018 Beschermingszone Centraal Veterinair Instituut (WBVR/CVI) vastgesteld bestemmingsplan
07-03-2017 Beschermingszone Centraal Veterinair Instituut (WBVR/CVI) ontwerp bestemmingsplan
24-06-2009 Besluit hogere grenswaarde gemeente Lelystad officiële publicatie bekendmaking
29-05-2012 Bestemmingsplan Atolwijk - Zuiderzeewijk 2011 vastgesteld bestemmingsplan
06-11-2012 Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oostervaart vastgesteld bestemmingsplan
09-09-2009 Bestemmingsplan Hanzelijn officiële publicatie bekendmaking
28-09-2010 Bestemmingsplan Lelystad - Larserknoop vastgesteld bestemmingsplan
05-11-2013 Bestemmingsplan Lelystad - Locatie Waterwijzer vastgesteld bestemmingsplan
12-02-2014 Bestemmingsplan Lelystad - Luchthaven onherroepelijk bestemmingsplan
08-12-2010 Bestemmingsplan Lelystad Oostvaardersveld en daarvoor opgestelde Milieueffectrapportage officiële publicatie bekendmaking
17-06-2009 Bestemmingsplan Lelystad-Haven Werkeiland officiële publicatie bekendmaking
12-09-2017 Bestemmingsplan perceel Karveel 42 te Lelystad vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen