Datum Naam Status Soort informatie
17-01-2019 Visvijverweg 52 Lelystad concept wijzigingsplan
14-03-2014 Uitwerkingsplan deelgebied 1 Warande (pdf) concept gemeentelijk plan
13-01-2021 Verlening omgevingsvergunning oprichten van een winkelruimte, Tjalk 15 01 te Lelystad (dossiernr. L20200048) officiële publicatie bekendmaking
18-11-2020 Publicatie Omgevingsvergunning Lelystad officiële publicatie bekendmaking
21-08-2019 Publicatie Gemeente Lelystad officiële publicatie bekendmaking
29-05-2019 ONTWERPBESTEMMINGSPLAN' Herinrichting Middenweg (deel Noord)' officiële publicatie bekendmaking
21-09-2018 ONTWERPBESTEMMINGSPLAN Parkwijk, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
10-05-2017 Voornemen verlening omgevingsvergunningaan de Hanzepark 22 t/m 40 (even)te Lelystad (dossiernr. L20170115) officiële publicatie bekendmaking
24-06-2015 Verleende omgevingsvergunning afwijking gebruik ten behoeve van B&B aan de Lisdoddeweg 36 te Lelystad (dossiernr. L20140340), Lelystad officiële publicatie bekendmaking
17-06-2015 Vaststelling uitwerkingsplan IX van het bestemmingsplan HanzePark, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
10-06-2015 Ontwerpbestemmingsplan Lelystad – Uitbreiding Luchthaven, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
10-06-2015 Ontwerpbestemmingsplan Bataviahaven 2015, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
03-06-2015 Concept Ontwerpbestemmingsplan Lelystad – uitbreiding luchthaven, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
20-05-2015 Voornemen verlening omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ten behoeve van het realiseren van een project van 8 woningen aan de Penningkruidstraat 14 t/m 28 (even) (dossiernr. L20150108), Lelystad officiële publicatie bekendmaking
22-04-2015 Voornemen verlening omgevingsvergunning Lisdoddeweg 36, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
15-04-2015 Vaststelling bestemmingsplan Bataviakwartier, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
09-04-2015 Ontwerpuitwerkingsplan IX HanzePark, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
18-03-2015 Vaststelling wijzigingsplan Lelystad – Lisdoddeweg 39, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
18-02-2015 Ontwerpbestemmingsplan Hollandsehout, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
04-02-2015 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Gedeeltelijke herziening deelgebied 1 Warande, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
07-01-2015 Vaststelling Bestemmingsplan Lelystad – Verbindingsweg Circuits, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
18-06-2014 Vaststelling bestemmingsplan Lelystad – Buitenhof, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
18-06-2014 Voornemen verlening omgevingsvergunning op het perceel Pascallaan 35 (dossiernr. L20140008), Lelystad officiële publicatie bekendmaking
18-06-2014 Ontwerpbestemmingsplan Lelystad – ontsluitingsweg circuits, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
05-02-2014 M.e.r.-beoordeling uitbreiding bedrijf voor melkkoeien, Eendenweg 19, Lelystad officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen