Datum Naam Status Soort informatie
04-12-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Linne’, Maasgouw officiële publicatie bekendmaking
30-10-2013 Vaststellingsbesluit bestemmingsplan ‘Ruimtelijke ontwikkeling gebied Schoolstraat-Oude Trambaan te Thorn (herziening)’, Maasgouw officiële publicatie bekendmaking
25-09-2013 Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen en bijbehorend Plan-MER, Maasgouw officiële publicatie bekendmaking
21-08-2013 Tervisielegging ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkstraat 7 te Ohé en Laak’, Maasgouw officiële publicatie bekendmaking
08-08-2013 Mgr Savelbergweg 97 Heel onherroepelijk bestemmingsplan
07-08-2013 De Sangershoeve onherroepelijk bestemmingsplan
07-08-2013 De Sangershoeve onherroepelijk bestemmingsplan
01-08-2013 Moeder Magdalenastraat 16A onherroepelijk bestemmingsplan
01-08-2013 Moeder Magdalenastraat 16A onherroepelijk bestemmingsplan
24-07-2013 Verlening omgevingsvergunning Rijksweg 2 te Linne, Maasgouw officiële publicatie bekendmaking
17-07-2013 Verlening omgevingsvergunning voor uitbreiding Hansen Dranken Linne, Maasgouw officiële publicatie bekendmaking
10-07-2013 Dorpsstraat 73 te Ohé en Laak onherroepelijk bestemmingsplan
10-07-2013 Dorpsstraat 73 te Ohé en Laak onherroepelijk bestemmingsplan
01-07-2013 Maasbracht - Brachterbeek onherroepelijk bestemmingsplan
26-06-2013 Brede School Maasbracht onherroepelijk bestemmingsplan
26-06-2013 Brede School Maasbracht onherroepelijk bestemmingsplan
19-06-2013 Verlening omgevingsvergunning ‘perceel kadastraal Thorn A 3005’, Maasgouw officiële publicatie bekendmaking
15-05-2013 Ontwerpomgevingsvergunning Hansen Dranken, Maasgouw officiële publicatie bekendmaking
24-04-2013 Voornemen verlening omgevingsvergunning (artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)), Maasgouw officiële publicatie bekendmaking
20-03-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Eindstraat 48 Beegden’, Maasgouw officiële publicatie bekendmaking
20-03-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Mgr Savelbergweg 97 Heel’, Maasgouw officiële publicatie bekendmaking
07-03-2013 Kruisweg 10 te Maasbracht onherroepelijk bestemmingsplan
07-03-2013 Kruisweg 10 te Maasbracht onherroepelijk bestemmingsplan
20-02-2013 Eerdweg 4 Beegden onherroepelijk bestemmingsplan
20-02-2013 Eerdweg 4 Beegden onherroepelijk bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen