Datum Naam Status Soort informatie
04-05-2011 Vaststellingsbesluit bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied; woonhuis Napoleonsweg 1’ officiële publicatie bekendmaking
04-05-2011 Vaststellingsbesluit bestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Bosstraat Beegden’ officiële publicatie bekendmaking
04-05-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Kanaal Wessem – Nederweert’ officiële publicatie bekendmaking
17-03-2011 Omgevingsvergunning activiteiten bestemmingsplan ‘Maasbracht-Brachterbeek’ officiële publicatie bekendmaking
23-02-2011 Ontwerpbestemmingsplan Oude Kern Wessem officiële publicatie bekendmaking
21-01-2011 Linne ZuidOost onherroepelijk bestemmingsplan
19-01-2011 Ontwerpbestemmingsplan Ohé en Laak officiële publicatie bekendmaking
19-01-2011 Ontwerpbestemmingsplan Kern Wessem officiële publicatie bekendmaking
19-01-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied; woonhuis Napoleonsweg 1’ officiële publicatie bekendmaking
19-01-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Heelderweg 13 gemeente Maasgouw’ officiële publicatie bekendmaking
19-01-2011 Voornemen verlening omgevingsvergunning (artikel 2.1 lid 1 onder a en c alsmede artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)) officiële publicatie bekendmaking
05-01-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Bosstraat, Beegden’ officiële publicatie bekendmaking
09-12-2010 Vaststellingsbesluit bestemmingsplan ‘Linne Zuidoost’ en exploitatieplan ‘Linne Zuidoost’ officiële publicatie bekendmaking
17-11-2010 Vaststellingsbesluit bestemmingsplan ‘Eerdweg 4 te Beegden’ officiële publicatie bekendmaking
06-10-2010 Vaststellingsbesluit bestemmingsplan ‘1e partiële herziening van het bestemmingsplan Maasbracht-Brachterbeek’ officiële publicatie bekendmaking
25-08-2010 Vaststellingsbesluit uitwerkingsplan ‘Kern Heel’ ten behoeve van het realiseren van een bouwkavel officiële publicatie bekendmaking
21-07-2010 Openbare bekendmaking ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening ontwerpbestemmingsplan ‘Eerdweg 4’ te Beegden officiële publicatie bekendmaking
30-06-2010 Voorbereidingsbesluit EHS ex artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
16-06-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘1e partiële herziening van het bestemmingsplan Maasbracht-Brachterbeek’ officiële publicatie bekendmaking
12-05-2010 Voorbereidingsbesluiten gemeente Maasgouw, ex artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
24-03-2010 Vaststellingsbesluit bestemmingsplan ‘ZUIDRAND LINNE’ officiële publicatie bekendmaking
17-02-2010 Ontwerp-bestemmingsplan ‘Linne Zuidoost’ Ontwerp-exploitatieplan ‘Sportvelden Linne’ te Linne officiële publicatie bekendmaking
06-01-2010 Vaststellingsbesluit bestemmingsplan ‘Nieuwe Mergelweg 20 te Linne’ ten behoeve van het realiseren van een bouwkavel officiële publicatie bekendmaking
04-11-2009 Openbare bekendmaking ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
04-11-2009 Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan ‘Linne’ ex artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen