Datum Naam Status Soort informatie
15-04-2009 Vaststellingsbesluit bestemmingsplan ‘Bosstraat Beegden’ officiële publicatie bekendmaking
13-05-2009 Vaststellingsbesluit bestemmingsplan ‘Regiocentrale Zuid Maasbracht’ (en beeldkwaliteitsplan) officiële publicatie bekendmaking
20-05-2009 Voorbereidingsbesluit De Dorpsstraat (ongenummerd) te Ohé en Laak officiële publicatie bekendmaking
20-05-2009 Voorbereidingsbesluiten ex artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
20-05-2009 Vaststellingsbesluit bestemmingsplan ‘partiële herziening bestemmingsplan Maasbracht-Brachterbeek, Molenweg 80’ officiële publicatie bekendmaking
10-06-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidrand Linne’ officiële publicatie bekendmaking
17-06-2009 Wijzigingsplan Linssen officiële publicatie bekendmaking
01-07-2009 Voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
15-07-2009 Openbare bekendmaking ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
19-08-2009 Ontwerpprojectbesluit ‘Garage- en carrosseriebedrijf Heijckers BV St. Joosterweg 9 Maasbracht’ en ontwerpbouwvergunning voor het uitbreiden van het bedrijfsgebouw St. Joosterweg 9 te Maasbracht officiële publicatie bekendmaking
09-09-2009 Goedkeuring wijziging bestemmingsplan gemeente Maasgouw ex artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening officiële publicatie bekendmaking
16-09-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwe Mergelweg 20 te Linne’ - partiële herziening ex artikel 3.1 Wro t.b.v. het realiseren van een bouwkavel officiële publicatie bekendmaking
04-11-2009 Openbare bekendmaking ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
04-11-2009 Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan ‘Linne’ ex artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
06-01-2010 Vaststellingsbesluit bestemmingsplan ‘Nieuwe Mergelweg 20 te Linne’ ten behoeve van het realiseren van een bouwkavel officiële publicatie bekendmaking
17-02-2010 Ontwerp-bestemmingsplan ‘Linne Zuidoost’ Ontwerp-exploitatieplan ‘Sportvelden Linne’ te Linne officiële publicatie bekendmaking
24-03-2010 Vaststellingsbesluit bestemmingsplan ‘ZUIDRAND LINNE’ officiële publicatie bekendmaking
12-05-2010 Voorbereidingsbesluiten gemeente Maasgouw, ex artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
16-06-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘1e partiële herziening van het bestemmingsplan Maasbracht-Brachterbeek’ officiële publicatie bekendmaking
30-06-2010 Voorbereidingsbesluit EHS ex artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
21-07-2010 Openbare bekendmaking ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening ontwerpbestemmingsplan ‘Eerdweg 4’ te Beegden officiële publicatie bekendmaking
25-08-2010 Vaststellingsbesluit uitwerkingsplan ‘Kern Heel’ ten behoeve van het realiseren van een bouwkavel officiële publicatie bekendmaking
06-10-2010 Vaststellingsbesluit bestemmingsplan ‘1e partiële herziening van het bestemmingsplan Maasbracht-Brachterbeek’ officiële publicatie bekendmaking
17-11-2010 Vaststellingsbesluit bestemmingsplan ‘Eerdweg 4 te Beegden’ officiële publicatie bekendmaking
09-12-2010 Vaststellingsbesluit bestemmingsplan ‘Linne Zuidoost’ en exploitatieplan ‘Linne Zuidoost’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen