Datum Naam Status Soort informatie
31-08-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Leende - Leenderstrijp’ ter inzage officiële publicatie bekendmaking
25-05-2011 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Schoolstraat 2 te Heeze officiële publicatie bekendmaking
18-05-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘De Poortmannen’ officiële publicatie bekendmaking
04-05-2011 Aanwijzingsbesluit Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant inzake bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende’ gedeeltelijk vernietigd officiële publicatie bekendmaking
30-03-2011 Vastgesteld projectbesluit ex artikel 3.10 Wro op het perceel kadastraal bekend Leende, sectie F, nummer 922 (hoek Boschhoven-Loofvennen) ten behoeve van 2 Ruimte voor ruimte woningen officiële publicatie bekendmaking
30-03-2011 Besluit tot vaststelling bestemmingsplan ‘Merlebosschool’ officiële publicatie bekendmaking
16-02-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Hazenhurk 1, Heeze’ officiële publicatie bekendmaking
16-02-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Zevenhuizen 8, Leende’ officiële publicatie bekendmaking
16-02-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Rul 25, Heeze’ officiële publicatie bekendmaking
09-02-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Hazenhurk 1 Heeze’ officiële publicatie bekendmaking
09-02-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Zevenhuizen 8 Leende’ officiële publicatie bekendmaking
28-12-2010 Wijzigingsplan Renheide 4 te Leende officiële publicatie bekendmaking
17-11-2010 Bekendmaking besluit tot (gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan ‘Providentia’ officiële publicatie bekendmaking
10-11-2010 Ontwerpbesluit bouwvergunning met projectbesluit ex artikel 3.10 Wro ten behoeve van het legaliseren van een paardenbak en lichtmast op het perceel Oostrikkerweg 2 te Sterksel officiële publicatie bekendmaking
03-11-2010 Vastgesteld projectbesluit ex artikel 3.10 Wro op het perceel kadastraal bekend sectie G, nummer 867 ten behoeve van 2 ruimte voor ruimte woningen (Rul/Frans Halslaan) officiële publicatie bekendmaking
03-11-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Merlebosschool’ officiële publicatie bekendmaking
20-10-2010 Ontwerpbesluit wijzigingsplan Renheide 4 te Leende officiële publicatie bekendmaking
21-07-2010 Projectbesluit Boschhoven-Loofvennen officiële publicatie bekendmaking
07-07-2010 Kom Sterksel onherroepelijk bestemmingsplan
28-04-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Providentia’ officiële publicatie bekendmaking
21-04-2010 Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro annex bouwvergunning, Strijperstraat 67 te Leende officiële publicatie bekendmaking
07-04-2010 Bekendmaking besluit tot (gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Heeze’ bestemmingsplan bekendmaking
17-02-2010 Intrekking aanwijzingsbesluit Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor het perceel Oostrikkerdijk 20 te Leende officiële publicatie bekendmaking
17-02-2010 Voornemen tot het nemen van een projectbesluit ex artikel 3.10 Wro op het perceel kadastraal bekend sectie G, nummer 867 (Rulselaan/Frans Halslaan) officiële publicatie bekendmaking
13-01-2010 Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro op het adres Strijperstraat 19a te Leende officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen