Datum Naam Status Soort informatie
25-05-2011 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Schoolstraat 2 te Heeze officiële publicatie bekendmaking
18-05-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘De Poortmannen’ officiële publicatie bekendmaking
04-05-2011 Aanwijzingsbesluit Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant inzake bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende’ gedeeltelijk vernietigd officiële publicatie bekendmaking
30-03-2011 Vastgesteld projectbesluit ex artikel 3.10 Wro op het perceel kadastraal bekend Leende, sectie F, nummer 922 (hoek Boschhoven-Loofvennen) ten behoeve van 2 Ruimte voor ruimte woningen officiële publicatie bekendmaking
30-03-2011 Besluit tot vaststelling bestemmingsplan ‘Merlebosschool’ officiële publicatie bekendmaking
16-02-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Hazenhurk 1, Heeze’ officiële publicatie bekendmaking
16-02-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Zevenhuizen 8, Leende’ officiële publicatie bekendmaking
16-02-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Rul 25, Heeze’ officiële publicatie bekendmaking
09-02-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Hazenhurk 1 Heeze’ officiële publicatie bekendmaking
09-02-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Zevenhuizen 8 Leende’ officiële publicatie bekendmaking
28-12-2010 Wijzigingsplan Renheide 4 te Leende officiële publicatie bekendmaking
17-11-2010 Bekendmaking besluit tot (gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan ‘Providentia’ officiële publicatie bekendmaking
10-11-2010 Ontwerpbesluit bouwvergunning met projectbesluit ex artikel 3.10 Wro ten behoeve van het legaliseren van een paardenbak en lichtmast op het perceel Oostrikkerweg 2 te Sterksel officiële publicatie bekendmaking
03-11-2010 Vastgesteld projectbesluit ex artikel 3.10 Wro op het perceel kadastraal bekend sectie G, nummer 867 ten behoeve van 2 ruimte voor ruimte woningen (Rul/Frans Halslaan) officiële publicatie bekendmaking
03-11-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Merlebosschool’ officiële publicatie bekendmaking
20-10-2010 Ontwerpbesluit wijzigingsplan Renheide 4 te Leende officiële publicatie bekendmaking
21-07-2010 Projectbesluit Boschhoven-Loofvennen officiële publicatie bekendmaking
07-07-2010 Kom Sterksel onherroepelijk bestemmingsplan
28-04-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Providentia’ officiële publicatie bekendmaking
21-04-2010 Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro annex bouwvergunning, Strijperstraat 67 te Leende officiële publicatie bekendmaking
07-04-2010 Bekendmaking besluit tot (gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Heeze’ bestemmingsplan bekendmaking
17-02-2010 Intrekking aanwijzingsbesluit Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor het perceel Oostrikkerdijk 20 te Leende officiële publicatie bekendmaking
17-02-2010 Voornemen tot het nemen van een projectbesluit ex artikel 3.10 Wro op het perceel kadastraal bekend sectie G, nummer 867 (Rulselaan/Frans Halslaan) officiële publicatie bekendmaking
13-01-2010 Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro op het adres Strijperstraat 19a te Leende officiële publicatie bekendmaking
07-10-2009 Voornemen tot het nemen van een projectbesluit ex artikel 3.10 Wro en het verlenen van een bouwvergunning op het adres Strijperstraat 67 te Leende officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen