Datum Naam Status Soort informatie
03-07-2020 Bekendmaking terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan “BUITENGEBIED, DE LUTHER 27 HOOGE MIERDE” officiële publicatie bekendmaking
09-06-2020 Rectificatie bekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘STEDELIJK GEBIED, veegplan 2019” officiële publicatie bekendmaking
09-06-2020 Rectificatie bekendmaking terinzagelegging ontwerpbesluit hogere grenswaarden bestemmingsplan “Stedelijk gebied, veegplan 2019” officiële publicatie bekendmaking
05-06-2020 Bekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘STEDELIJK GEBIED, veegplan 2019” officiële publicatie bekendmaking
05-06-2020 Bekendmaking terinzagelegging ontwerpbesluit hogere grenswaarden bestemmingsplan “Stedelijk gebied, veegplan 2019” officiële publicatie bekendmaking
03-06-2020 Stedelijk gebied, Veegplan 2019, Reusel- De Mierden ontwerp bestemmingsplan
26-05-2020 Buitengebied, herziening De Luther 27 Hooge Mierde vastgesteld bestemmingsplan
20-05-2020 Bekendmaking ontwerpvergunning Wet natuurbescherming onder gemeentelijke coördinatieregeling Windpark Agro-Wind Reusel officiële publicatie bekendmaking
29-04-2020 Buitengebied, Kuilenrode 7 Hooge Mierden vastgesteld bestemmingsplan
28-04-2020 Buitengebied 2009, wijziging Schepersweijer 1 vastgesteld wijzigingsplan
20-04-2020 Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Kerkekkers 2, 2A, 2B, 4 en Wijenhof 2 en 2A in Hulsel, bouwen van 6 woningen met bergingen, het aanleggen van inritten en afwijken van het bestemmingsplan voor het wijzigen van de situering en het aantal woningen officiële publicatie bekendmaking
20-04-2020 Besluit milieueffectrapportage, Weeldsedijk 4 in Hooge Mierde, Mer-beoordelingnotitie verandering en uitbreiding inrichting officiële publicatie bekendmaking
20-04-2020 Besluit milieueffectrapportage, Poppelsedijk 11 en Twisseltsebaan 10 in Hooge Mierde, mer-beoordelingsnotitie voor het wijzigen van een vleesvarkenshouderij officiële publicatie bekendmaking
07-04-2020 Kerkekkers, Hulsel vastgesteld omgevingsvergunning
02-04-2020 Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Koestraat 11 in Hooge Mierde, brandveilig gebruiken van twee logiesgebouwen officiële publicatie bekendmaking
09-03-2020 Bekendmaking omgevingsvergunning “Windpark Agro-Wind Reusel” inclusief MER, het besluit tot herbegrenzing Natuur Netwerk Brabant, de vergunning Waterwet en de ontheffing Wet natuurbescherming met toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling officiële publicatie bekendmaking
06-03-2020 Bekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Lage Mierdsedijk 2 – Mierdseweg 2019’, Reusel officiële publicatie bekendmaking
02-03-2020 Omgevingsvergunning Buitengebied, Windpark Agro-Wind Reusel vastgesteld omgevingsvergunning
24-02-2020 Ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Kerkekkers 2, 2A, 2B, 4 en Wijenhof 2 en 2A in Hulsel, bouwen van 6 woningen met bergingen, het aanleggen van inritten en afwijken van het bestemmingsplan voor het wijzigen van de situering en het aantal woningen officiële publicatie bekendmaking
19-02-2020 Lage Mierdsedijk 2 -Mierdseweg 2019 ontwerp bestemmingsplan
14-02-2020 Bekendmaking terinzagelegging bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 2019’ officiële publicatie bekendmaking
14-02-2020 BEKENDMAKING TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED, KUILENRODE 7 HOOGE MIERDE’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE WET GELUIDHINDER officiële publicatie bekendmaking
04-02-2020 Kerkekkers, Hulsel ontwerp omgevingsvergunning
31-01-2020 Bekendmaking terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan ‘Stedelijk Gebied, Wilhelminalaan 71a-75 Reusel’ officiële publicatie bekendmaking
28-01-2020 Bestemmingsplan buitengebied, herziening 2019 vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen