Datum Naam Status Soort informatie
09-03-2020 Bekendmaking omgevingsvergunning “Windpark Agro-Wind Reusel” inclusief MER, het besluit tot herbegrenzing Natuur Netwerk Brabant, de vergunning Waterwet en de ontheffing Wet natuurbescherming met toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling officiële publicatie bekendmaking
06-03-2020 Bekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Lage Mierdsedijk 2 – Mierdseweg 2019’, Reusel officiële publicatie bekendmaking
02-03-2020 Omgevingsvergunning Buitengebied, Windpark Agro-Wind Reusel vastgesteld omgevingsvergunning
24-02-2020 Ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Kerkekkers 2, 2A, 2B, 4 en Wijenhof 2 en 2A in Hulsel, bouwen van 6 woningen met bergingen, het aanleggen van inritten en afwijken van het bestemmingsplan voor het wijzigen van de situering en het aantal woningen officiële publicatie bekendmaking
19-02-2020 Lage Mierdsedijk 2 -Mierdseweg 2019 ontwerp bestemmingsplan
14-02-2020 Bekendmaking terinzagelegging bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 2019’ officiële publicatie bekendmaking
14-02-2020 BEKENDMAKING TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED, KUILENRODE 7 HOOGE MIERDE’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE WET GELUIDHINDER officiële publicatie bekendmaking
04-02-2020 Kerkekkers, Hulsel ontwerp omgevingsvergunning
31-01-2020 Bekendmaking terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan ‘Stedelijk Gebied, Wilhelminalaan 71a-75 Reusel’ officiële publicatie bekendmaking
28-01-2020 Bestemmingsplan buitengebied, herziening 2019 vastgesteld bestemmingsplan
17-01-2020 BEKENDMAKING TERINZAGELEGGING ONTWERPWIJZIGINGSPLAN “BUITENGEBIED 2009, WIJZIGING SCHEPERSWEIJER 1” officiële publicatie bekendmaking
17-01-2020 BEKENDMAKING TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED, HERZIENING DE LUTHER 27 HOOGE MIERDE” officiële publicatie bekendmaking
15-01-2020 Gerechtelijke uitspraak Lage Mierdsedijk 2 - Mierdseweg vastgesteld gerechtelijke uitspraak
13-01-2020 Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Hooge Mierdseweg 5a in Reusel, afwijken van het bestemmingsplan voor het toevoegen van een nevenactiviteit in de vorm van statische opslag voor derden. officiële publicatie bekendmaking
12-01-2020 Stedelijk gebied, Wilhelminalaan 71a-75, Reusel voorontwerp bestemmingsplan
10-01-2020 Bekendmaking terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Stedelijk gebied, woningbouwlocatie Hulsel” officiële publicatie bekendmaking
06-01-2020 Hooge Mierdseweg 5a te Reusel vastgesteld omgevingsvergunning
17-12-2019 Stedelijk gebied, woningbouwlocatie Hulsel vastgesteld bestemmingsplan
13-12-2019 Buitengebied, herziening De Luther 27 Hooge Mierde NL.IMRO.1667.BPBluth0067-ON01 bestemmingsplan
13-12-2019 Bekendmaking terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, herziening Voort 30-32 ” officiële publicatie bekendmaking
18-11-2019 Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning “Windpark Agro-Wind Reusel” inclusief MER, het verzoek tot herbegrenzing Natuur Netwerk Brabant, de ontwerp-vergunning Waterwet en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming met toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling officiële publicatie bekendmaking
13-11-2019 Omgevingsvergunning Buitengebied, Windpark Agro-Wind Reusel ontwerp omgevingsvergunning
12-11-2019 Buitengebied, herziening Voort 30-32 vastgesteld bestemmingsplan
11-11-2019 Ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Hooge Mierdseweg 5a in Reusel, afwijken van het bestemmingsplan voor het toevoegen van een nevenactiviteit in de vorm van statische opslag voor derden. officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Hooge Mierdseweg 5a te Reusel ontwerp omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen