Datum Naam Status Soort informatie
19-02-2021 Bekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Herziening Neterselsedijk 34a-36 Lage Mierde” officiële publicatie bekendmaking
05-02-2021 BEKENDMAKING TERINZAGELEGGING VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED ’T HOF 4, REUSEL’ officiële publicatie bekendmaking
28-01-2021 Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Hoolstraat 1-3 in Hooge Mierde, uitbreiden van een melkveestal en het toepassen van een emissiearm huisvestingssysteem officiële publicatie bekendmaking
27-01-2021 Buitengebied, Postelsedijk 1 - Sleutelstraat Reusel ontwerp bestemmingsplan
26-01-2021 Buitengebied Reusel - De Mierden, 't Hof 4, Reusel vastgesteld bestemmingsplan
22-01-2021 Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Kerkweg 7 in Hulsel, veranderen van een bedrijf (omschakelen van varkens naar schapen) officiële publicatie bekendmaking
19-01-2021 Rectificatie bekendmaking ter inzage legging voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2021 Reusel-De Mierden officiële publicatie bekendmaking
15-01-2021 BEKENDMAKING TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘STEDELIJK GEBIED, HONDSBOS 21 REUSEL” officiële publicatie bekendmaking
14-01-2021 Stedelijk gebied, Hondsbos 21 Reusel ontwerp bestemmingsplan
12-01-2021 Ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning, De Luther 23 in Hooge Mierde, ther OBM voor het verbouwen van varkensstal met 875 vleesvarkens naar 108 vleesstieren en overig rundvee, inclusief afwijken bestemmingsplan en aanvraag Wet natuurbescherming officiële publicatie bekendmaking
08-01-2021 Bekendmaking ter inzage legging voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2021 Reusel-De Mierden officiële publicatie bekendmaking
18-12-2020 Bekendmaking tweede addendum Omgevingsvisie Reusel-De Mierden officiële publicatie bekendmaking
04-12-2020 Buitengebied 2021 voorontwerp bestemmingsplan
30-10-2020 BEKENDMAKING TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “STEDELIJK GEBIED, LINDENHOF LAGE MIERDE” officiële publicatie bekendmaking
27-10-2020 Stedelijk gebied, Lindenhof Lage Mierde ontwerp bestemmingsplan
16-10-2020 BEKENDMAKING TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED ’T HOF 4, REUSEL’ officiële publicatie bekendmaking
02-10-2020 Bekendmaking terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan “Stedelijk gebied, veegplan” officiële publicatie bekendmaking
02-10-2020 Bekendmaking terinzagelegging besluit hogere grenswaarden bestemmingsplan “Stedelijk gebied, veegplan 2019” officiële publicatie bekendmaking
22-09-2020 Stedelijk gebied, Veegplan 2019, Reusel-De Mierden vastgesteld bestemmingsplan
21-09-2020 Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Marialaan 38 in Reusel, brandveilig gebruiken van een woonzorggebouw officiële publicatie bekendmaking
18-09-2020 Bekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Herdersdreef 3 Reusel’ officiële publicatie bekendmaking
28-08-2020 Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Heibloem 2 in Reusel, revisievergunning voor het bouwen van een varkensstal en het handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden officiële publicatie bekendmaking
27-08-2020 Kennisgeving publicatie Notitie Reikwijdte en Detailniveau bestemmingsplan buitengebied 2021 Reusel-De Mierden officiële publicatie bekendmaking
14-08-2020 Bekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde ‘Stedelijk gebied, woningbouwlocaties Molen Akkers en Denestraatse Akkers, Reusel’ officiële publicatie bekendmaking
14-08-2020 Kennisgeving besluit m.e.r.-beoordeling bestemmingsplan ‘STEDELIJK GEBIED, WONINGBOUWLOCATIES MOLEN AKKERS EN DENESTRAATSE AKKERS, REUSEL’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen