Datum Naam Status Soort informatie
17-04-2013 Vastgesteld bestemmingsplan Rolderstraat 8 Grolloo, Dierenpension De Open Ruimte, Aa en Hunze officiële publicatie bekendmaking
17-04-2013 Vaststelling bestemmingsplan Het Dorp van Bartje, Aa en Hunze officiële publicatie bekendmaking
17-04-2013 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Lavendelboerderij Nieuwediep 58 Nieuwediep’, Aa en Hunze officiële publicatie bekendmaking
03-04-2013 Bestemmingsplan Het dorp van Bartje vastgesteld bestemmingsplan
03-04-2013 Bestemmingsplan Eldersloo 5 vastgesteld bestemmingsplan
03-04-2013 Bestemmingsplan Lavendelboerderij Nieuwediep 58 Nieuwediep vastgesteld bestemmingsplan
03-04-2013 Bestemmingsplan Gasselte vastgesteld bestemmingsplan
03-04-2013 Bestemmingsplan Gasselte vastgesteld bestemmingsplan
27-03-2013 Kennisgeving terinzagelegging ontwerp ‘Bestemmingsplan Hoofdstraat 8 Schoonloo’, Aa en Hunze officiële publicatie bekendmaking
27-02-2013 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Papenvoort 17, 21 en 25’, Aa en Hunze officiële publicatie bekendmaking
20-02-2013 Bekendmaking raadsbesluit toepassing coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van de uitvoering Natuurontwikkelingsplannen Oude Weer Gasselternijveen, Aa en Hunze officiële publicatie bekendmaking
13-02-2013 Papenvoort 17, 21 en 25 vastgesteld bestemmingsplan
06-02-2013 Vastgesteld wijzigingsplan ‘Bungalowpark Boerhaarsveld Schoonloo, uitbreiding in zuidelijke richting’ officiële publicatie bekendmaking
09-01-2013 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Papenvoort 3 (Ruimte-voor-Ruimte)’, Aa en Hunze officiële publicatie bekendmaking
09-01-2013 Besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai bestemmingsplan ‘Papenvoort 3 (Ruimte-voor-Ruimte)’, Aa en Hunze officiële publicatie bekendmaking
09-01-2013 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Gieten – Oude Groningerweg 17’, Aa en Hunze officiële publicatie bekendmaking
09-01-2013 Kennisgeving ter inzage legging ontwerp ‘Bestemmingsplan Eldersloo 5’, Aa en Hunze officiële publicatie bekendmaking
02-01-2013 Vastgesteld wijzigingsplan ‘Compensatiegronden zandwinning Gasselterveld’, Aa en Hunze officiële publicatie bekendmaking
27-12-2012 Stopzetten procedure bestemmingsplan ‘Buitengebied Gasselte, Heetweg 1’, Aa en Hunze officiële publicatie bekendmaking
19-12-2012 Bestemmingsplan Papenvoort 3 (ruimte-voor-ruimte) vastgesteld bestemmingsplan
19-12-2012 Bestemmingsplan Gieten - Oude Groningerweg 17 vastgesteld bestemmingsplan
11-12-2012 Compensatiegronden zandwinning Gasselterveld vastgesteld wijzigingsplan
07-11-2012 Ontwerpbestemmingsplan Gieten, Gieten officiële publicatie bekendmaking
07-11-2012 Kennisgeving ter inzage legging ontwerp ‘Bestemmingsplan Papenvoort 17, 21 en 25’ Aa en Hunze officiële publicatie bekendmaking
07-11-2012 Kennisgeving ter inzage legging ontwerp ‘Bestemmingsplan Rolderstraat 8 Grolloo, Dierenpension De Open Ruimte’ Aa en Hunze officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen