Datum Naam Status Soort informatie
23-05-2017 Nieuw-Loosdrechtsedijk 209 ontwerp bestemmingsplan
20-04-2017 Nieuw Loosdrechtsedijk 250a Loosdrecht ontwerp wijzigingsplan
11-04-2017 Parti??le herziening Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013 Nieuw-Loosdrechtsedijk 225-237 ontwerp bestemmingsplan
29-03-2017 Kennisgeving beschikking Wabooprichten woning Moleneind 6 te Kortenhoef officiële publicatie bekendmaking
28-03-2017 Oud-Loosdrechtsedijk 13 vastgesteld bestemmingsplan
02-03-2017 Nieuw-Loosdrechtsedijk 208b vastgesteld bestemmingsplan
02-03-2017 Nieuw-Loosdrecht, 't Laantje 1 vastgesteld bestemmingsplan
02-03-2017 Kerktuin, Kortenhoef vastgesteld bestemmingsplan
14-02-2017 Oud-Loosdrechtsedijk 89b (Ockhuisen) ontwerp bestemmingsplan
07-02-2017 Moleneind 6 Kortenhoef vastgesteld omgevingsvergunning
02-02-2017 Stichtse End 96a vastgesteld bestemmingsplan
02-02-2017 Loosdrecht landelijk gebied noordoost - 2012 vastgesteld bestemmingsplan
02-02-2017 Ontwerpbestemmingsplan Verplaatsing agrarisch bedrijf Juliana-Bernhardplein/Eilandseweg Nederhorst den Berg. officiële publicatie bekendmaking
11-01-2017 Verplaatsing agrarisch bedrijf Juliana-Bernhardplein/Eilandseweg, Nederhorst den Berg ontwerp bestemmingsplan
14-12-2016 Vaststelling bestemmingsplan Knorr-locatie. officiële publicatie bekendmaking
24-11-2016 Knorr-locatie vastgesteld bestemmingsplan
16-11-2016 Kennisgeving wijziging bestemmingsplan Horstermeer/perceel Machineweg 56 Nederhorst den Berg. officiële publicatie bekendmaking
16-11-2016 Kennisgeving wijziging bestemmingsplan Kernen Ankeveen, Kortenhoef en Nieuw-Loosdrecht/Stichts End 83 te Ankeveen. officiële publicatie bekendmaking
02-11-2016 Oprichten van een woning Moleneind 6 te Kortenhoef officiële publicatie bekendmaking
02-11-2016 Wijziging bestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 13 te Loosdrecht officiële publicatie bekendmaking
02-11-2016 Ontwerpbestemmingsplan Stichts End 96a te Ankeveen officiële publicatie bekendmaking
02-11-2016 Kennisgeving omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
02-11-2016 Ontwerpbestemmingsplan Kerktuin te Kortenhoef officiële publicatie bekendmaking
02-11-2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren maakt op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 27 oktober 2016 een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor een deel van de zuidzijde Nieuw-Loosdechtsedijk nrs. 225 t/m 237 (oneven). officiële publicatie bekendmaking
26-10-2016 Moleneind 6 te Kortenhoef concept aanwijzingsbesluit
Toon gearchiveerde onwikkelingen