Datum Naam Status Soort informatie
15-09-2021 Herontwikkeling dorpskern, Nieuw-Roden vastgesteld bestemmingsplan
15-09-2021 Herontwikkeling Vrijetijdsboulevard, deelgebied B vastgesteld bestemmingsplan
07-07-2021 Herontwikkeling TNT-Locatie Roden vastgesteld bestemmingsplan
07-07-2021 Langewijk 6 Nieuw Roden vastgesteld bestemmingsplan
17-06-2021 Ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Vrijetijdsboulevard, deelgebied B officiële publicatie bekendmaking
17-06-2021 Ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling dorpskern, Nieuw Roden officiële publicatie bekendmaking
17-06-2021 Ontwerpbestemmingsplan Revitalisering Baggelveld 9 en Woonkavel Schapenweg 20, Nietap officiële publicatie bekendmaking
16-06-2021 Revitalisering Baggelveld 9 & Woonkavel Schapenweg ontwerp bestemmingsplan
16-06-2021 Herontwikkeling dorpskern, Nieuw-Roden ontwerp bestemmingsplan
16-06-2021 Herontwikkeling Vrijetijdsboulevard, deelgebied B ontwerp bestemmingsplan
03-05-2021 Herontwikkeling locatie Vluchtheuvel, Norg vastgesteld bestemmingsplan
03-05-2021 Chw bestemmingsplan Oosterveld fase 2 en 3 vastgesteld bestemmingsplan
15-04-2021 Natuurontwikkeling Drentseweg ontwerp wijzigingsplan
15-04-2021 Turfweg 10a en de Ring 15 in Leutingewolde ontwerp bestemmingsplan
11-03-2021 Hoofdweg 6 Peest ontwerp bestemmingsplan
02-03-2021 Bestemmingsplan ‘Veegplan Buitengebied Noordenveld' officiële publicatie bekendmaking
25-02-2021 Langewijk 6 Nieuw Roden ontwerp bestemmingsplan
15-12-2020 Chw bestemmingsplan Oosterveld fase 2 en 3 ontwerp bestemmingsplan
09-09-2020 Herontwikkeling locatie Vluchtheuvel, Norg vastgesteld bestemmingsplan
16-06-2020 Hoofdstraat 27 te Roderwolde ontwerp wijzigingsplan
22-04-2020 de Noordenveldse Kwaliteitsgids vastgesteld structuurvisie
30-03-2020 Herontwikkeling TNT-Locatie, Roden ontwerp bestemmingsplan
26-02-2020 Herziening Haarveld vastgesteld bestemmingsplan
10-02-2020 Inspraakbesluit Beleidskader ‘Energieprojecten in het landschap’ officiële publicatie bekendmaking
20-01-2020 Besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Herziening Haarveld te Roden. officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen