Datum Naam Status Soort informatie
07-05-2009 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Echt, herziening 2009’ officiële publicatie bekendmaking
20-05-2009 Goedgekeurd bestemmingsplan ‘IJssalon Nostalgie Illikhoven’ officiële publicatie bekendmaking
28-05-2009 Onherroepelijke bestemmingsplannen ‘Bedrijventerrein De Berk II’ en Paraplubestemmingsplan Bijgebouwen officiële publicatie bekendmaking
11-06-2009 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Kern Slek 2009 officiële publicatie bekendmaking
11-06-2009 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ’t Thaal – 1e herziening officiële publicatie bekendmaking
20-08-2009 Ontwerpwijzigingsplan Veestraat, gemeente Echt officiële publicatie bekendmaking
10-09-2009 Bekendmaking ontwerp partiële herziening bestemmingsplan ‘Grensmaas’ voor de locatie Visserweert 51 te Roosteren officiële publicatie bekendmaking
10-09-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Nieuwstadt 2009’ officiële publicatie bekendmaking
29-10-2009 Bekendmaking ontwerpprojectbesluit Galvaniweg/Voltaweg officiële publicatie bekendmaking
19-11-2009 Vastgesteld bestemmingsplan Echt Noord 2009 officiële publicatie bekendmaking
25-11-2009 Vastgesteld wijzigingsplan uitbreiding Industrieterrein ‘De Loop’ ex art. 3.6. Wro officiële publicatie bekendmaking
24-12-2009 Goedgekeurd bestemmingsplan ‘Buitengebied Echt, herziening 2009’ officiële publicatie bekendmaking
28-12-2009 Vastgesteld wijzigingsplan Veestraat, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie L, 147 te Maria Hoop ex art. 3.6. Wro officiële publicatie bekendmaking
31-12-2009 Projectbesluit Galvaniweg/Voltaweg Echt officiële publicatie bekendmaking
14-01-2010 Vastgesteld wijzigingsplan Veestraat, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie L, 147 te Maria Hoop ex art. 3.6. Wro officiële publicatie bekendmaking
21-01-2010 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ’t Thaal - 1e herziening officiële publicatie bekendmaking
11-03-2010 Vastgesteld wijzigingsplan Dominicusweg 45 te Maria Hoop ex art. 3.6. Wro officiële publicatie bekendmaking
16-03-2010 Ontwerp wijzigingsplan Koestraat 3 te Koningsbosch ex art. 3.6. Wro officiële publicatie bekendmaking
18-03-2010 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Kern Nieuwstadt 2010’ officiële publicatie bekendmaking
18-03-2010 Vastgesteld bestemmingsplan Kern Slek 2010 officiële publicatie bekendmaking
26-03-2010 Ontwerpbestemmingsplan Limbrichterstraat 20 in Nieuwstadt ex art. 3.6. Wro officiële publicatie bekendmaking
17-06-2010 Vastgesteld wijzigingsplan Koestraat 3 te Koningsbosch officiële publicatie bekendmaking
08-07-2010 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Houtstraat / Clarastraat’ te Pey - Echt officiële publicatie bekendmaking
08-07-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Hombergstraat 30’ officiële publicatie bekendmaking
08-07-2010 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Kerkweg te Maria Hoop officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen