Datum Naam Status Soort informatie
19-03-2020 Gemeente Midden-Delfland - Ontwerp uitwerkingsplan - Vastgoedzone Harnaschpolder - Noord officiële publicatie bekendmaking
05-03-2020 Gemeente Midden-Delfland - Ontwerpbestemmingsplan - N223 duurzaam veilig fase 3B officiële publicatie bekendmaking
04-03-2020 Vastgoedzone Harnaschpolder-Noord ontwerp uitwerkingsplan
18-02-2020 N223 duurzaam veilig fase 3B ontwerp bestemmingsplan
13-02-2020 Gemeente Midden-Delfland - Bekendmaking terinzagelegging ontwerp exploitatieplan Centrumplan Den Hoorn 2020 officiële publicatie bekendmaking
13-02-2020 Gemeente Midden-Delfland - Vaststelling wijzigingsplan Westgaag 18 Maasland officiële publicatie bekendmaking
30-01-2020 Gemeente Midden-Delfland - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - het uitbreiden van de winkel en het wijzigen van de inrichting aan de Hooipolderweg 1, Den Hoorn officiële publicatie bekendmaking
28-01-2020 Westgaag 18 vastgesteld wijzigingsplan
26-01-2020 Centrumplan Den Hoorn 2020 ontwerp exploitatieplan
27-12-2019 Gemeente Midden-Delfland – Ontwerpbestemmingsplan - “Woudseweg 172 Schipluiden” officiële publicatie bekendmaking
24-12-2019 Gemeente Midden-Delfland - Voorbereidingsbesluit - Centrumplan Den Hoorn officiële publicatie bekendmaking
17-12-2019 Centrumplan Den Hoorn vastgesteld voorbereidingsbesluit
13-12-2019 Hof van Keenenburg, Schipluiden ontwerp bestemmingsplan
21-11-2019 Gemeente Midden-Delfland - Ontwerpwijzigingsplan Westgaag 18, Midden-Delfland officiële publicatie bekendmaking
29-10-2019 Westgaag 18 ontwerp wijzigingsplan
10-10-2019 Gemeente Midden-Delfland – Vaststelling bestemmingsplan - “Partiele herziening Harnaschpolder-Zuid - Waterberging” in Den Hoorn officiële publicatie bekendmaking
24-09-2019 Parti??le herziening Harnaschpolder-Zuid vastgesteld bestemmingsplan
12-09-2019 Gemeente Midden-Delfland - Ontwerpbestemmingsplan “Rijksstraatweg 10-11” in Den Hoorn officiële publicatie bekendmaking
05-09-2019 Rijksstraatweg 10-11 ontwerp bestemmingsplan
11-07-2019 Gemeente Midden-Delfland - Kennisgeving ruimtelijke ontwikkeling (Artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening) officiële publicatie bekendmaking
04-07-2019 Gemeente Midden-Delfland – Vaststelling bestemmingsplan - “Maaslandse Dam, Midden-Delfland” officiële publicatie bekendmaking
27-06-2019 Gemeente Midden-Delfland – Vaststelling bestemmingsplan - “Abtswoude 50a, Schipluiden, Midden-Delfland” officiële publicatie bekendmaking
25-06-2019 Partiële herziening bestemmingsplan Maaslandse Dam vastgesteld bestemmingsplan
25-06-2019 Abtswoude 50a vastgesteld bestemmingsplan
02-05-2019 Gemeente Midden-Delfland – Ontwerpbestemmingsplan “Partiele herziening Harnaschpolder-Zuid - Waterberging” in Den Hoorn. officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen