Datum Naam Status Soort informatie
05-01-2022 Stevensstraat 78 ontwerp bestemmingsplan
29-11-2021 Zevenhuizen Zuid-Fase 1c ontwerp bestemmingsplan
12-10-2021 "Tussen Knibbelweg 2 en 4" vastgesteld wijzigingsplan
05-10-2021 Noordelijke Dwarsweg 90 ontwerp bestemmingsplan
30-09-2021 150 kV Hoogspanningsleiding Zuidplaspolder ontwerp bestemmingsplan
30-09-2021 Reparatieplan Herziening Zuidplaspolder 1 ontwerp bestemmingsplan
23-09-2021 Beheersverordening Moordrecht ontwerp beheersverordening
23-09-2021 Beheersverordening Nieuwerkerk aan den IJssel ontwerp beheersverordening
22-09-2021 Beheersverordening Eendragtspolder, Oud Verlaat en Zevenhuizerplas ontwerp beheersverordening
15-09-2021 Zevenhuizen-Zuid fase 1B ontwerp uitwerkingsplan
24-08-2021 Nieuwbouw Islamitisch centrum Errahmane ontwerp omgevingsvergunning
20-07-2021 Zevenhuizen-Zuid, schoollocatie Koningskwartier vastgesteld uitwerkingsplan
20-07-2021 Zevenhuizen - Zuid, fase 8 vastgesteld uitwerkingsplan
14-07-2021 't Lage, Moordrecht ontwerp bestemmingsplan
13-07-2021 Omgevingsvisie Zuidplas vastgesteld structuurvisie
07-07-2021 Verzamelplan Zuidplas 2021 vastgesteld bestemmingsplan
29-06-2021 Hoogspanningsstation Zevenhuizen/Zuidplaspolder vastgesteld bestemmingsplan
23-06-2021 Gemeente Zuidplas - verkeersbesluit - aanwijzing van gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - ter hoogte van de Donge 153, Nieuwerkerk aan den IJssel officiële publicatie bekendmaking
02-06-2021 Bekendmaking Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
26-05-2021 Kennisgeving publicatie Notitie Reikwijdte en Detailniveau Middengebied - Zuidplas officiële publicatie bekendmaking
26-05-2021 Voorbereidingsbesluit Middengebied-Zuidplaspolder officiële publicatie bekendmaking
21-05-2021 Vestiging voorkeursrecht (Middengebied Zuidplaspolder) officiële publicatie bekendmaking
19-05-2021 Voorbereidingsbesluit Middengebied vastgesteld voorbereidingsbesluit
12-05-2021 Ontwerp uitwerkingsplan Zevenhuizen-Zuid - Fase 8 officiële publicatie bekendmaking
12-05-2021 Ontwerp uitwerkingsplan Zevenhuizen-Zuid - Schoollocatie Koningskwartier officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen