Datum Naam Status Soort informatie
22-10-2020 Omgevingsvergunning Witmarsum - De Terp 1, 67-70 ontwerp omgevingsvergunning
24-09-2020 Bestemmingsplan Workum – Recreatiegebied It Soal vastgesteld bestemmingsplan
24-09-2020 Hegewiersterfjild vastgesteld bestemmingsplan
18-09-2020 Omgevingsvergunning Workum - Breewarsdyk 8 vastgesteld omgevingsvergunning
10-09-2020 Koudum - De Welle voorontwerp bestemmingsplan
10-09-2020 Koudum - De Wetterbies voorontwerp bestemmingsplan
30-07-2020 Omgevingsvergunning Stavoren - Kooijweg 8 ontwerp omgevingsvergunning
09-07-2020 Omgevingsvergunning Heeg - Koaldyk 17 ontwerp omgevingsvergunning
03-07-2020 Omgevingsvergunning Bolsward - Witmarsumerweg 5 vastgesteld omgevingsvergunning
01-07-2020 Herinrichting N354 - traject Tsienzerbuorren - De Dille vastgesteld bestemmingsplan
01-07-2020 Herinrichting N359- Bolsward Noord vastgesteld bestemmingsplan
01-07-2020 Herinrichting N359 - Burgwerd vastgesteld bestemmingsplan
01-07-2020 Herinrichting N359 - Wommels Noord vastgesteld bestemmingsplan
17-06-2020 Omgevingsvergunning Sneek - Grote Kerkstraat 5 ontwerp omgevingsvergunning
07-05-2020 Omgevingsvergunning Workum - Breewarsdyk 8 ontwerp omgevingsvergunning
23-04-2020 Ivige Leane 24 te Loenga vastgesteld bestemmingsplan
20-04-2020 Sneek - Herontwikkeling locatie It Skûlplak voorontwerp bestemmingsplan
15-04-2020 Hegewiersterfjild ontwerp bestemmingsplan
13-03-2020 Herinrichting N359- Bolsward Noord ontwerp bestemmingsplan
13-03-2020 Herinrichting N359 - Burgwerd ontwerp bestemmingsplan
13-03-2020 Herinrichting N359 - Wommels Noord ontwerp bestemmingsplan
13-03-2020 Omgevingsvergunning Jutrijp- Louwewei 2A vastgesteld omgevingsvergunning
11-03-2020 Omgevingsvergunning Sânleansterdyk 34 Reahûs vastgesteld omgevingsvergunning
04-03-2020 Herinrichting N354 traject Tsienzerbuorren De Dille ontwerp bestemmingsplan
27-02-2020 Sneek - Harinxmaland 1C en 1F vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen