Datum Naam Status Soort informatie
30-07-2020 Omgevingsvergunning Stavoren - Kooijweg 8 ontwerp omgevingsvergunning
09-07-2020 Omgevingsvergunning Heeg - Koaldyk 17 ontwerp omgevingsvergunning
03-07-2020 Omgevingsvergunning Bolsward - Witmarsumerweg 5 vastgesteld omgevingsvergunning
01-07-2020 Herinrichting N359 - Burgwerd vastgesteld bestemmingsplan
01-07-2020 Herinrichting N359 - Wommels Noord vastgesteld bestemmingsplan
17-06-2020 Omgevingsvergunning Sneek - Grote Kerkstraat 5 ontwerp omgevingsvergunning
07-05-2020 Omgevingsvergunning Workum - Breewarsdyk 8 ontwerp omgevingsvergunning
23-04-2020 Ivige Leane 24 te Loenga vastgesteld bestemmingsplan
20-04-2020 Sneek - Herontwikkeling locatie It Skûlplak voorontwerp bestemmingsplan
15-04-2020 Hegewiersterfjild ontwerp bestemmingsplan
13-03-2020 Herinrichting N359- Bolsward Noord ontwerp bestemmingsplan
13-03-2020 Herinrichting N359 - Burgwerd ontwerp bestemmingsplan
13-03-2020 Herinrichting N359 - Wommels Noord ontwerp bestemmingsplan
13-03-2020 Omgevingsvergunning Jutrijp- Louwewei 2A vastgesteld omgevingsvergunning
11-03-2020 Omgevingsvergunning Sânleansterdyk 34 Reahûs vastgesteld omgevingsvergunning
04-03-2020 Herinrichting N354 traject Tsienzerbuorren De Dille ontwerp bestemmingsplan
27-02-2020 Sneek - Harinxmaland 1C en 1F vastgesteld bestemmingsplan
24-01-2020 Omgevingsvergunning Makkum- Carl Fellingerweg 2B vastgesteld omgevingsvergunning
23-01-2020 Bestemmingsplan Dorpen midden / oost Gemeente SWF vastgesteld bestemmingsplan
17-01-2020 Omgevingsvergunning Workum- Lutswei 2A vastgesteld omgevingsvergunning
07-01-2020 Ivige Leane 24 te Loenga ontwerp bestemmingsplan
24-12-2019 Omgevingsvergunning Molkwerum- Ymedaem 2 vastgesteld omgevingsvergunning
19-12-2019 Sneek - Flexaterrein vastgesteld bestemmingsplan
19-12-2019 Sneek - Oosterpoort vastgesteld bestemmingsplan
19-12-2019 Lollum- Bayumerleane 5 vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen