Datum Naam Status Soort informatie
24-01-2020 Omgevingsvergunning Makkum- Carl Fellingerweg 2B vastgesteld omgevingsvergunning
17-01-2020 Omgevingsvergunning Workum- Lutswei 2A vastgesteld omgevingsvergunning
07-01-2020 Ivige Leane 24 te Loenga ontwerp bestemmingsplan
24-12-2019 Omgevingsvergunning Molkwerum- Ymedaem 2 vastgesteld omgevingsvergunning
19-12-2019 Sneek - Flexaterrein vastgesteld bestemmingsplan
19-12-2019 Sneek - Oosterpoort vastgesteld bestemmingsplan
19-12-2019 Lollum- Bayumerleane 5 vastgesteld bestemmingsplan
19-12-2019 Workum- scholen Weverswei vastgesteld bestemmingsplan
19-12-2019 Voorbereidingsbesluit Sneek- Normandiaplein en Boschplein vastgesteld voorbereidingsbesluit
19-12-2019 Omgevingsvergunning Sânleansterdyk 34 Reahûs ontwerp omgevingsvergunning
18-12-2019 Gerechtelijke uitspraak Bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân vastgesteld gerechtelijke uitspraak
18-12-2019 Bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân vastgesteld bestemmingsplan
17-12-2019 Omgevingsvergunning Koudum- Tsjalke van der Walstraat 26 (woonzorgcomplex De finke) vastgesteld omgevingsvergunning
12-12-2019 Omgevingsvergunning Heeg- De Opper 9 vastgesteld omgevingsvergunning
29-11-2019 Omgevingsvergunning Allingawier- Meerweg 3A, 3B en 3C vastgesteld omgevingsvergunning
26-11-2019 Omgevingsvergunning Makkum- Carl Fellingerweg 2B ontwerp omgevingsvergunning
25-11-2019 Omgevingsvergunning Jutrijp- Louwewei 2A ontwerp omgevingsvergunning
14-11-2019 Omgevingsvergunning Oppenhuizen- Nije Dyk 2 vastgesteld omgevingsvergunning
04-11-2019 Omgevingsvergunning Heeg- De Opper nabij 49 ontwerp omgevingsvergunning
30-10-2019 Omgevingsvergunning Koudum- Tsjalke van der Walstraat 26 (woonzorgcomplex De finke) ontwerp omgevingsvergunning
29-10-2019 Omgevingsvergunning Molkwerum- Ymedaem 2 ontwerp omgevingsvergunning
17-10-2019 Omgevingsvergunning Bolsward- Burgemeester Praamsmalaan 18G ontwerp omgevingsvergunning
16-10-2019 Sneek - Harinxmaland 1C en 1F ontwerp bestemmingsplan
03-10-2019 Bestemmingsplan Blauwhuis- Sylroede 3, kavel 9 vastgesteld bestemmingsplan
02-10-2019 Omgevingsvergunning Sneek- Het Hefwerk vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen