Datum Naam Status Soort informatie
05-08-2022 Sneek- De Hemmen voorontwerp bestemmingsplan
14-07-2022 Wommels - Bogerman vastgesteld bestemmingsplan
24-06-2022 Oosthem - Ald Rien fase 2 voorontwerp bestemmingsplan
24-06-2022 Omgevingsvergunning Koudum - Spoarleane 1A tm 1K vastgesteld omgevingsvergunning
21-06-2022 Makkum - Locatie Tichelaar voorontwerp bestemmingsplan
14-06-2022 Veegplan Buitengebied Súdwest-Fryslân voorontwerp bestemmingsplan
10-06-2022 Skoallestrjitte 1a Easterein ontwerp wijzigingsplan
30-05-2022 Sneek - Het Eiland ontwerp bestemmingsplan
23-05-2022 Omgevingsvergunning Sneek - Grootzand 51 - Scharnestraat 25 ontwerp omgevingsvergunning
20-05-2022 Sneek – Het Perk voorontwerp bestemmingsplan
10-05-2022 Watersportbedrijf de Werff te Oudega vastgesteld wijzigingsplan
09-05-2022 Voorbereidingsbesluit geitenhouderij Sudwest-Fryslan vastgesteld voorbereidingsbesluit
09-05-2022 Voorbereidingsbesluit IJlst - dakbedekkingsmaterialenfabriek Geeuwkade vastgesteld voorbereidingsbesluit
03-05-2022 Omgevingsvergunning Koudum - Spoarleane 1A tm 1K ontwerp omgevingsvergunning
03-05-2022 Omgevingsvergunning Hemelum - Buorren 31A tm 31F ontwerp omgevingsvergunning
20-04-2022 Omgevingsvergunning Stavoren - Havenweg 14 ontwerp omgevingsvergunning
19-04-2022 Bestemmingsplan SWF- 8 dorpen oost ontwerp bestemmingsplan
15-04-2022 Omgevingsvergunning Breezanddijk - Afsluitdijk 3B vastgesteld omgevingsvergunning
21-03-2022 Omgevingsvergunning Bolsward - Aansluiting Exmorraweg rotonde N359 vastgesteld omgevingsvergunning
16-03-2022 Omgevingsvergunning Tsjaerddyk 1 Nijland vastgesteld omgevingsvergunning
09-03-2022 Omgevingsvergunning Arum - Van Camminghaweg 38 vastgesteld omgevingsvergunning
08-03-2022 Omgevingsvergunning Sneek - Oude Koemarkt 40 001 t/m 40 203 vastgesteld omgevingsvergunning
03-03-2022 Súdwest-Fryslân - kleine windturbines vastgesteld bestemmingsplan
03-03-2022 Omgevingsvergunning Breezanddijk - Afsluitdijk 3B ontwerp omgevingsvergunning
02-03-2022 Watersportbedrijf de Werff te Oudega voorontwerp wijzigingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen