Datum Naam Status Soort informatie
29-11-2019 Omgevingsvergunning Allingawier- Meerweg 3A, 3B en 3C vastgesteld omgevingsvergunning
26-11-2019 Omgevingsvergunning Makkum- Carl Fellingerweg 2B ontwerp omgevingsvergunning
25-11-2019 Omgevingsvergunning Jutrijp- Louwewei 2A ontwerp omgevingsvergunning
14-11-2019 Omgevingsvergunning Oppenhuizen- Nije Dyk 2 vastgesteld omgevingsvergunning
04-11-2019 Omgevingsvergunning Heeg- De Opper nabij 49 ontwerp omgevingsvergunning
30-10-2019 Omgevingsvergunning Koudum- Tsjalke van der Walstraat 26 (woonzorgcomplex De finke) ontwerp omgevingsvergunning
29-10-2019 Omgevingsvergunning Molkwerum- Ymedaem 2 ontwerp omgevingsvergunning
17-10-2019 Omgevingsvergunning Bolsward- Burgemeester Praamsmalaan 18G ontwerp omgevingsvergunning
16-10-2019 Sneek - Harinxmaland 1C en 1F ontwerp bestemmingsplan
03-10-2019 Bestemmingsplan Blauwhuis- Sylroede 3, kavel 9 vastgesteld bestemmingsplan
02-10-2019 Omgevingsvergunning Sneek- Het Hefwerk vastgesteld omgevingsvergunning
12-09-2019 Omgevingsvergunning Workum- Lutswei 2A ontwerp omgevingsvergunning
12-09-2019 Omgevingsvergunning Allingawier- Meerweg 3A, 3B en 3C ontwerp omgevingsvergunning
12-08-2019 Lollum- Bayumerleane 5 ontwerp bestemmingsplan
08-08-2019 Omgevingsvergunning Sneek- Buitenroede 1 (zonnepanelen RWZI) vastgesteld omgevingsvergunning
08-08-2019 Omgevingsvergunning Jutrijp- Binnenpaed 10 vastgesteld omgevingsvergunning
05-08-2019 Omgevingsvergunning Nijhuizum nummer 9 ontwerp omgevingsvergunning
25-07-2019 Omgevingsvergunning Tsjaerddyk 1 Nijland ontwerp omgevingsvergunning
04-07-2019 Sibrandabuorren - Ontwikkeling school vastgesteld bestemmingsplan
04-07-2019 Sneek - Kaatsland (zorg)appartementen vastgesteld bestemmingsplan
03-07-2019 Omgevingsvergunning Workum- Breewarsdyk 8 ontwerp omgevingsvergunning
27-06-2019 Omgevingsvergunning Sneek- Het Hefwerk ontwerp omgevingsvergunning
24-06-2019 Omgevingsvergunning Heeg- De Opper 9 ontwerp omgevingsvergunning
20-06-2019 Omgevingsvergunning Jutrijp- Binnenpaed 10 ontwerp omgevingsvergunning
14-06-2019 Bekendmaking vervallen aanwijzing voorkeursrecht voor plangebied Harinxmaland te Sneek officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen