Datum Naam Status Soort informatie
18-03-2009 Bestemmingsplan Reeuwijkse Poort onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
08-04-2009 Bestemmingsplan Groene Zoom onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
15-04-2009 Ontwerpbestemmingsplan De Groendijck 39, Waarder officiële publicatie bekendmaking
15-04-2009 Vastgesteld bestemmingsplan Herziening bestemmingsplan Lange Ruige Weide, Meester van Loostraat 13, Waarder officiële publicatie bekendmaking
22-04-2009 Wijzigingsplan ‘perceel nabij Westeinde 79’ te Driebruggen officiële publicatie bekendmaking
29-04-2009 Ontwerpbestemmingsplan Nieuwdorperweg 26, Reeuwijk officiële publicatie bekendmaking
28-05-2009 Ontwerpbestemmingsplan Reparatieherziening Buitengebied officiële publicatie bekendmaking
03-06-2009 Publicatie voorbereidingsbesluit gas- en oliewinninglocatie aan het Oosteinde in Waarder officiële publicatie bekendmaking
01-07-2009 Ontwerpbestemmingsplan: Partiële herziening van het bestemmingsplan Plassen, Natuur- en Weidegebieden, locatie ’s Gravenbroekseweg 75, Reeuwijk officiële publicatie bekendmaking
01-07-2009 Ontwerpbestemmingsplan Laageind 18 en 18a, Driebruggen officiële publicatie bekendmaking
02-07-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Rijnhoek, partiële herziening’ officiële publicatie bekendmaking
22-07-2009 Gedeeltelijke goedkeuring bestemmingsplan Hogebrug officiële publicatie bekendmaking
29-07-2009 Ontwerpprojectbesluit Ree 1-1, Reeuwijk officiële publicatie bekendmaking
12-08-2009 Ontwerpbestemmingsplan Driebruggen officiële publicatie bekendmaking
19-08-2009 Terinzagelegging bestemmingsplan Gravekoopsedijk 1a te Reeuwijk officiële publicatie bekendmaking
23-09-2009 Herziening bestemmingsplan ‘Het plassengebied’ officiële publicatie bekendmaking
07-10-2009 Wijzigingsplan ‘Perceel nabij Westeinde 79’ officiële publicatie bekendmaking
14-10-2009 Vastgestelde bestemmingsplannen Herziening bestemmingsplan Landelijk gebied west, perceel Nieuwdorperweg 26, De Groendijck 39, Waarder, Laageind 18 en 18a, Driebruggen en Partiële herziening van het bestemmingsplan Plassen, Natuur- en Weidegebieden, locatie ’s Gravenbroekseweg 75, Reeuwijk officiële publicatie bekendmaking
28-10-2009 Structuurvisie op basis Wet Ruimtelijke Ordening officiële publicatie bekendmaking
19-11-2009 Bestemmingsplan Reparatieherziening Buitengebied gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
25-11-2009 Projectbesluit en bouwvergunning Ree 1-1 officiële publicatie bekendmaking
25-11-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Sierteeltgebied Randenburg’ officiële publicatie bekendmaking
23-12-2009 Ontwerpbestemmingsplan Waarder officiële publicatie bekendmaking
23-12-2009 Ontwerpprojectbesluit en ontwerp reguliere bouwvergunning Bergbezinkbassin en aanlegsteiger Dunantlaan/’t Kerkestuk, Reeuwijk officiële publicatie bekendmaking
30-12-2009 Ontwerpbestemmingsplan: Partiële herziening van het bestemmingsplan Plassen, Natuur- en Weidegebieden, locatie ’s Gravenbroekseweg 27, Reeuwijk officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen