Datum Naam Status Soort informatie
10-06-2009 Voorbereidingsbesluit voor de kern Oost-Maarland officiële publicatie bekendmaking
27-05-2009 Ontwerp paraplubestemmingsplan Margraten officiële publicatie bekendmaking
08-04-2009 Goedkeuring bestemmingsplan Amerikaplein officiële publicatie bekendmaking
07-04-2009 Voornemen tot wijziging bestemmingsplan Buitengebied Eijsden ex artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening officiële publicatie bekendmaking
11-11-2008 Uitbreiding Groeve ’T Rooth vastgesteld gemeentelijk plan
07-10-2008 Partiële herziening 2007 bestemmingsplan “Buitengebied 1996” RvR locatie Honthem 39 vastgesteld gemeentelijk plan
26-06-2007 Poelveld vastgesteld gemeentelijk plan
Toon gearchiveerde onwikkelingen