Datum Naam Status Soort informatie
26-06-2007 Poelveld vastgesteld gemeentelijk plan
07-10-2008 Partiële herziening 2007 bestemmingsplan “Buitengebied 1996” RvR locatie Honthem 39 vastgesteld gemeentelijk plan
11-11-2008 Uitbreiding Groeve ’T Rooth vastgesteld gemeentelijk plan
07-04-2009 Voornemen tot wijziging bestemmingsplan Buitengebied Eijsden ex artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening officiële publicatie bekendmaking
08-04-2009 Goedkeuring bestemmingsplan Amerikaplein officiële publicatie bekendmaking
27-05-2009 Ontwerp paraplubestemmingsplan Margraten officiële publicatie bekendmaking
10-06-2009 Goedkeuring bestemmingsplan partiële herziening 2007 van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 1996 (herziening 2001 en 2003)’, Ruimte voor Ruimte locatie Honthem 39 officiële publicatie bekendmaking
10-06-2009 Onherroepelijk bestemmingsplan Amerikaplein officiële publicatie bekendmaking
10-06-2009 Voorbereidingsbesluit voor de kern Oost-Maarland officiële publicatie bekendmaking
17-06-2009 Vaststelling 7e wijziging bestemmingsplan ‘Buitengebied Eijsden’ officiële publicatie bekendmaking
18-06-2009 Onherroepelijk bestemmingsplan Poelveld officiële publicatie bekendmaking
07-07-2009 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2009 officiële publicatie bekendmaking
15-07-2009 Ontwerpbestemmingsplan Multifunctionele Accommodatie Margraten officiële publicatie bekendmaking
22-07-2009 Ontwerpbestemmingsplan Kern Noorbeek officiële publicatie bekendmaking
29-07-2009 Vastgesteld bestemmingsplan Clermontstraat en exploitatieplan Clermontstraat officiële publicatie bekendmaking
29-07-2009 Goedkeuring bestemmingsplan Eckelrade officiële publicatie bekendmaking
29-07-2009 Ontwerpprojectbesluit ten behoeve van de bouw van 32 woningen in woningbouwlocatie De Putstraat te Eckelrade officiële publicatie bekendmaking
03-08-2009 Ontwerpexploitatieplan Woningbouw Putstraat officiële publicatie bekendmaking
12-08-2009 Ontwerpuitwerkingsplan bestemmingsplan Sint Geertruid officiële publicatie bekendmaking
12-08-2009 Bestemmingsplan Uitbreiding Groeve ’t Rooth onherroepelijk officiële publicatie bekendmaking
12-08-2009 Goedkeuring 7e wijziging bestemmingsplan ‘Buitengebied Eijsden’ officiële publicatie bekendmaking
12-08-2009 Ontwerpbestemmingsplan Water Recreatiecentrum Eijsden officiële publicatie bekendmaking
26-08-2009 Vaststelling partiële herziening bestemmingsplan buitengebied 1996, inclusief herziening 2001 en 2003 voor Gen hof 1 te Termaar officiële publicatie bekendmaking
02-09-2009 Ontwerpbestemmingsplan Kern Scheulder officiële publicatie bekendmaking
30-09-2009 Voorbereidingsbesluit Gen Höf en Rijksweg 120 te Margraten officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen