Datum Naam Status Soort informatie
23-10-2020 Oosteinde 3 plattelandswoning ontwerp bestemmingsplan
01-10-2020 4 woningen naast Huyssitterweg 44 en 46 ontwerp omgevingsvergunning
22-09-2020 Fonteinkerk vastgesteld bestemmingsplan
17-09-2020 Schoorlaan vastgesteld omgevingsvergunning
11-09-2020 Glastuinbouwgebied Meeslouwerpolder ontwerp bestemmingsplan
05-08-2020 Onherroepelijk bestemmingsplan “Wilsveen 17” officiële publicatie bekendmaking
05-08-2020 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, ontwerp verklaring van geen bedenkingen en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor het oprichten van 2 eengezinswoningen en 4 appartementen aan het Westeinde 132b, 132c en 132d in Voorburg officiële publicatie bekendmaking
30-07-2020 Park Vronesteyn 24 ontwerp omgevingsvergunning
29-07-2020 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning eerste fase, ontwerp verklaring van geen bedenkingen en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor het oprichten van een vrijstaande woning met berging aan Park Vronesteyn 24 in Voorburg officiële publicatie bekendmaking
29-07-2020 Ontwerpbesluit vergunning archeologisch monument Fonteynenburghlaan 7 officiële publicatie bekendmaking
29-07-2020 Onherroepelijk wijzigingsplan “Rustoord” officiële publicatie bekendmaking
27-07-2020 Westeinde 132 ontwerp omgevingsvergunning
16-07-2020 Voorbereidingsbesluit woningsplitsing en kamerbewoning vastgesteld voorbereidingsbesluit
15-07-2020 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Westeinderweg 2’ officiële publicatie bekendmaking
15-07-2020 Voorbereidingsbesluit 'woningsplitsing en kamerverhuur' officiële publicatie bekendmaking
07-07-2020 Westeinderweg 2 vastgesteld bestemmingsplan
01-07-2020 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning eerste fase en ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van 22 eengezinswoningen aan de Schoorlaan in Leidschendam officiële publicatie bekendmaking
18-06-2020 De Groene Horsten ontwerp omgevingsvergunning
17-06-2020 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning eerste fase voor het oprichten van zeven eengezinswoningen aan de Noortheylaan/Veursestraatweg achter huisnummers 201, 203, 205 en 209 in Leidschendam officiële publicatie bekendmaking
27-05-2020 Vastgesteld bestemmingsplan en besluit hogere waarden Wet geluidhinder “Wilsveen 17” officiële publicatie bekendmaking
27-05-2020 Definitief besluit vergunning archeologisch monument Fonteynenburghlaan 7 officiële publicatie bekendmaking
12-05-2020 Wilsveen 17 vastgesteld bestemmingsplan
06-05-2020 Gemeentelijke coördinatieregeling, bestemmingsplan, omgevingsvergunning en hogere grenswaarden geluidhinder Fonteinkerk officiële publicatie bekendmaking
29-04-2020 Kennisgeving ex artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening inzake voorbereiding nieuw bestemmingsplan “Vlietvoorde” officiële publicatie bekendmaking
29-04-2020 Kennisgeving ex artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening inzake voorbereiding nieuw bestemmingsplan “Fonteinkerk” officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen