Datum Naam Status Soort informatie
07-07-2021 Bredius 2020 vastgesteld bestemmingsplan
07-07-2021 Buurtschap Crailo vastgesteld bestemmingsplan
09-06-2021 Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos officiële publicatie bekendmaking
08-06-2021 Recreatiepark Naarderbos 4 vastgesteld voorbereidingsbesluit
27-05-2021 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Amsterdamsestraatweg 71, Naarden’ officiële publicatie bekendmaking
18-03-2021 Amsterdamsestraatweg 71, Naarden vastgesteld bestemmingsplan
24-02-2021 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 'J. van Woensel Kooylaan 26E', Naarden officiële publicatie bekendmaking
18-02-2021 J. van Woensel Kooylaan 26E ontwerp bestemmingsplan
14-01-2021 Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan ‘Buurtschap Crailo’ en Milieueffectrapport (MER), ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Buurtschap Crailo’, ontwerp-beleidsregel ‘Mobiliteit en parkeren Buurtschap Crailo’ en ontwerp-beleidsregel ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten’ officiële publicatie bekendmaking
11-01-2021 Buurtschap Crailo ontwerp bestemmingsplan
17-12-2020 bekendmaking toepassen coördinatieregeling en voorbereiding bestemmingsplan Eslaan 10 Bussum officiële publicatie bekendmaking
18-11-2020 Muiden Zuidwest vastgesteld bestemmingsplan
12-11-2020 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Albert Grootlaan 18a-18b Naarden ” officiële publicatie bekendmaking
12-11-2020 Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos officiële publicatie bekendmaking
11-11-2020 Recreatiepark Naarderbos 3 vastgesteld voorbereidingsbesluit
10-11-2020 Amsterdamsestraatweg 67a Naarden vastgesteld omgevingsvergunning
10-11-2020 Bekendmaking omgevingsvergunning Amsterdamsestraatweg 67a te Naarden officiële publicatie bekendmaking
21-10-2020 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Bredius 2020’, ontwerp-beeldkwaliteitplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
19-10-2020 Bredius 2020 ontwerp bestemmingsplan
02-09-2020 Tussenuitspraak AbRS over bestemmingsplan Stedelijk Gebied - Albert Grootlaan 18a-18b vastgesteld gerechtelijke uitspraak
27-08-2020 Googweg 11e Muiderberg vastgesteld omgevingsvergunning
20-08-2020 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Buitengebied – Huizerstraatweg 113b, Naarden’ officiële publicatie bekendmaking
13-08-2020 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Amsterdamsestraatweg 71, Naarden’ officiële publicatie bekendmaking
10-08-2020 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied - Huizerstraatweg 113 b, Naarden ontwerp bestemmingsplan
10-08-2020 Amersfoortsestraatweg naast 31 vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen