Datum Naam Status Soort informatie
06-07-2022 De Engh - Amersfoortsestraatweg 81-85 vastgesteld bestemmingsplan
06-07-2022 Uitspraak AbRS over bestemmingsplan Bredius 2020 vastgesteld gerechtelijke uitspraak
06-07-2022 Bredius 2020 vastgesteld bestemmingsplan
06-07-2022 Naarderheem vastgesteld bestemmingsplan
15-06-2022 Weesperweg 3, Muiden vastgesteld bestemmingsplan
14-06-2022 Energiestraat 7, Naarden vastgesteld omgevingsvergunning
25-05-2022 Schootsvelden Muiden Zuidoost ontwerp bestemmingsplan
19-04-2022 Omgevingsvisie - Samen wonen, werken, ondernemen en recreëren in een groen en historisch gebied ontwerp structuurvisie
09-03-2022 Oud Valkeveen e.o. 2019 vastgesteld bestemmingsplan
09-03-2022 Centrum - Eslaan 10 concept bestemmingsplan
02-02-2022 De Engh - Amersfoortsestraatweg 81-85 ontwerp bestemmingsplan
23-12-2021 Weesperweg 3, Muiden ontwerp bestemmingsplan
21-12-2021 Naarderheem ontwerp bestemmingsplan
01-12-2021 Comeniuslaan, Naarden ontwerp bestemmingsplan
03-11-2021 Stedelijk Gebied - Kop Jachthaven Naarden vastgesteld bestemmingsplan
16-09-2021 Paraplubestemmingsplan Archeologie Gooise Meren ontwerp bestemmingsplan
07-07-2021 Bredius 2020 vastgesteld bestemmingsplan
07-07-2021 Buurtschap Crailo vastgesteld bestemmingsplan
09-06-2021 Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos officiële publicatie bekendmaking
08-06-2021 Recreatiepark Naarderbos 4 vastgesteld voorbereidingsbesluit
27-05-2021 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Amsterdamsestraatweg 71, Naarden’ officiële publicatie bekendmaking
18-03-2021 Amsterdamsestraatweg 71, Naarden vastgesteld bestemmingsplan
24-02-2021 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 'J. van Woensel Kooylaan 26E', Naarden officiële publicatie bekendmaking
18-02-2021 J. van Woensel Kooylaan 26E ontwerp bestemmingsplan
14-01-2021 Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan ‘Buurtschap Crailo’ en Milieueffectrapport (MER), ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Buurtschap Crailo’, ontwerp-beleidsregel ‘Mobiliteit en parkeren Buurtschap Crailo’ en ontwerp-beleidsregel ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen