Datum Naam Status Soort informatie
13-01-2021 Vastgesteld bestemmingsplan “Ter Apel Dorp, partiële herziening Rundehaven” officiële publicatie bekendmaking
30-12-2020 Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure: Tussen Wedderstraat 53c en 57, Vlagtwedde (bouwen van een bouwwerk, gebruiken gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en aanleggen of veranderen uitweg), bouw woning met uitweg. officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Vastgesteld bestemmingsplan “Veele, Wedderstraat 52” officiële publicatie bekendmaking
23-12-2020 Ontwerpwijzigingsplan ex artikel 3.6 Wro “Buitengebied 2009, Winselweg 5” (NL.IMRO.1950.WZ2006-on01) officiële publicatie bekendmaking
22-12-2020 Wedderstraat tussen 53c en 57 Vlagtwedde ontwerp omgevingsvergunning
17-12-2020 Buitengebied 2009, Winselweg 5 ontwerp wijzigingsplan
16-12-2020 Ontwerp - weigering omgevingsvergunning uitgebreide procedure: Markeweg naast 138, Ter Apel, de nieuwbouw van een woning. officiële publicatie bekendmaking
09-12-2020 Ter Apel Dorp, partiële herziening Rundehaven vastgesteld bestemmingsplan
09-12-2020 Veele, Wedderstraat 52 vastgesteld bestemmingsplan
25-11-2020 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure: Achter de Hoofdstraat 24 (Stationsstraat 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 4, 4a, 4b, 4c en 4d) te Ter Apel, nieuwbouw van 11 woningen. officiële publicatie bekendmaking
23-11-2020 Omgevingsvergunning Ter Apel Dorp, Stationsstraat 2 t/m 4d vastgesteld omgevingsvergunning
11-11-2020 Ontwerpbestemmingsplan “Natuurbegraafplaats Laude” (NL.IMRO.1950.BP1902-on01) officiële publicatie bekendmaking
11-11-2020 Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Zonnepark Harpel II te Vlagtwedde officiële publicatie bekendmaking
11-11-2020 Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Zonnepark Veendijk te Bellingwolde officiële publicatie bekendmaking
11-11-2020 Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Zonnepark Veenweg te Ter Apel officiële publicatie bekendmaking
09-11-2020 natuurbegraafplaats Laude ontwerp bestemmingsplan
09-11-2020 Zonnepark Veenweg Ter Apel vastgesteld omgevingsvergunning
09-11-2020 Zonnepark Veendijk Bellingwolde vastgesteld omgevingsvergunning
04-11-2020 Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling: voormalige NAM locatie aan de Nulweg nabij Ter Apel, voor de realisatie en het in gebruik nemen van een tijdelijke milieustraat. officiële publicatie bekendmaking
30-10-2020 Harpel II vastgesteld omgevingsvergunning
02-09-2020 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure: Lindenlaan 60, Bellingwolde, het uitbreiden van een stal en het bouwen van een opslagloods (herinrichten agrarisch bedrijf) officiële publicatie bekendmaking
01-09-2020 Lindenlaan 60 Bellingwolde vastgesteld omgevingsvergunning
29-07-2020 Ontwerpbestemmingsplan Veele, Wedderstraat 52 (NL.IMRO.1950.BP2003-on01) officiële publicatie bekendmaking
29-07-2020 Wijzigingsplan ex artikel 3.6 Wro Sellingen Dorp, Dorpsstraat 82a (NL.IMRO.1950.WZ2004-vs01) officiële publicatie bekendmaking
20-07-2020 Veele, Wedderstraat 52 ontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen