Datum Naam Status Soort informatie
24-02-2012 Wijzigingsplan "Vogelsgewande te Merkelbeek" vastgesteld gemeentelijk plan
24-02-2012 Kennisgeving omgevingsvergunning bouwplan sloop en herbouw van een woning aan de Putstraat 52 te Nuth officiële publicatie bekendmaking
03-02-2012 Vaststelling Wijzigingsplan Vogelsgewande Merkelbeek officiële publicatie bekendmaking
30-01-2012 Omgevingsvergunning (Wabo), kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kaalstreek 10) officiële publicatie bekendmaking
25-01-2012 Voorbereidingsbesluit fase 4 en 5 van het Regionaal Afvalverwerkingsterrein Nagelbeek te Schinnen officiële publicatie bekendmaking
18-01-2012 Vaststelling bestemmingsplan ‘Hoofdstraat 103–105 Amstenrade’ officiële publicatie bekendmaking
21-12-2011 Omgevingsvergunning paardenstal Op de Bies 43 Schimmert vastgesteld projectbesluit
21-12-2011 Vaststelling bestemmingsplan ‘Kampweg’ te Schimmert officiële publicatie bekendmaking
20-12-2011 Ontwerpbestemmingsplan 1e partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, Grijzegrubben 2; ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
14-12-2011 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan bouwkavels Hommert te Amstenrade officiële publicatie bekendmaking
08-12-2011 Hyppisch centrum Niessen vastgesteld projectbesluit
02-12-2011 Kennisgeving omgevingsvergunning bouwplan Dorekuilsweg te Hulsberg officiële publicatie bekendmaking
30-11-2011 Tervisielegging ontwerpwijzigingsplan Vogelsgewande Merkelbeek officiële publicatie bekendmaking
16-11-2011 vaststelling bestemmingsplan LKM project Heiberg officiële publicatie bekendmaking
02-11-2011 Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning vakantie-appartementen Bergstraat 19 officiële publicatie bekendmaking
31-10-2011 Parti??le herziening Intergemeentelijke Structuurvisie Parkstad Limburg vastgesteld structuurvisie
25-10-2011 Ontwerp-omgevingsvergunning schietterrein/clubgebouw Doenrade officiële publicatie bekendmaking
05-10-2011 Ontwerp-omgevingsvergunning - Hoofdstraat 57 te Schimmert (‘Remigiushuis’) officiële publicatie bekendmaking
21-09-2011 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Hagendorenweg ongenummerd te Amstenrade’ officiële publicatie bekendmaking
21-09-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Kampweg’ te Schimmert officiële publicatie bekendmaking
08-09-2011 Kampweg Schimmert vastgesteld bestemmingsplan
10-08-2011 Ontwerp-omgevingsvergunning – Op de Bies 43 te Schimmert officiële publicatie bekendmaking
03-08-2011 Centrum III, 1e herziening Schimmert onherroepelijk bestemmingsplan
20-07-2011 Vaststellen structuurvisie ‘De Steeg’ te Schimmert officiële publicatie bekendmaking
20-07-2011 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdstraat 103–105 Amstenrade’ gemeente Schinnen officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen