Datum Naam Status Soort informatie
30-09-2009 Bekendmaking terinzagelegging ontwerpprojectbesluit onbebouwde kavels Uitbreidingsplan Hommert te Amstenrade officiële publicatie bekendmaking
30-09-2009 Ontwerpprojectbesluit en ontwerpbesluit reguliere bouwvergunning officiële publicatie bekendmaking
26-08-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Hulsberg’ gemeente Nuth officiële publicatie bekendmaking
31-07-2009 ‘Structuurvisie Gemeente Nuth’, deel kernen en bedrijventerrein ‘de Horsel’ officiële publicatie bekendmaking
29-07-2009 Voorbereidingsbesluit Blauwe Steen 11a te (6363 CB) Wijnandsrade officiële publicatie bekendmaking
02-06-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening Buitengebied’ gemeente Nuth officiële publicatie bekendmaking
02-06-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Kleine Kernen’ gemeente Nuth officiële publicatie bekendmaking
02-06-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Nuth’ gemeente Nuth officiële publicatie bekendmaking
28-04-2009 Vaststelling bestemmingsplan ‘Beekerpark’ te Schimmert, gemeente Nuth officiële publicatie bekendmaking
28-04-2009 Vaststelling bestemmingsplan ‘De Kling 49–51’ te Schimmert, gemeente Nuth officiële publicatie bekendmaking
12-02-2008 Wijnandsrade vastgesteld gemeentelijk plan
13-07-2006 Bestemmingsplan buitengebied vastgesteld gemeentelijk plan
Toon gearchiveerde onwikkelingen