Datum Naam Status Soort informatie
14-02-2020 Woning Raadhuisstraat Merkelbeek ontwerp omgevingsvergunning
05-02-2020 Gemeente Beekdaelen - terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan - Vaesrade ong., Nuth officiële publicatie bekendmaking
05-02-2020 Gemeente Beekdaelen - terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan - Trichterstraat 21, Schimmert officiële publicatie bekendmaking
13-01-2020 Gemeente Beekdaelen - gewijzigde vaststelling wijzigingsplan - Hoofdstraat 12, Schimmert officiële publicatie bekendmaking
23-12-2019 Nota Ruimtelijke Kwaliteit vastgesteld structuurvisie
11-12-2019 3 silo's Thermiekstraat 2, Nuth ontwerp omgevingsvergunning
11-12-2019 Gemeente Beekdaelen - Ontwerp-Omgevingsvergunning - plaatsen van silo's - Thermiekstraat 2 in Nuth officiële publicatie bekendmaking
05-12-2019 Gemeente Beekdaelen - Ontwerp wijzigingsplan - De Kling 49, Schimmert officiële publicatie bekendmaking
03-12-2019 Hoofdstraat 12 Schimmert vastgesteld bestemmingsplan
24-10-2019 Vastgesteld bestemmingsplan 'Kern Nuth', Voorsterstraat 13 en 15, Valkenburgerweg 17, Nuth officiële publicatie bekendmaking
08-10-2019 Kern Nuth, Voorsterstraat 13 en 15, Valkenburgerweg 17 vastgesteld bestemmingsplan
10-09-2019 Vaesrade 29-31 te Nuth vastgesteld omgevingsvergunning
08-08-2019 Trichterstraat 21 te Schimmert ontwerp wijzigingsplan
07-08-2019 Publicatie omgevingsvergunning voor de realisering van een zonneweide met zonnepanelen, langs de N274 ter hoogte van Schinveld; gemeente Beekdaelen; ex artikel 3.10, lid 1 onder a van de Wabo officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Publicatie ontwerp omgevingsvergunning voor de herbouw van 2 woningen op het perceel Vaesrade 29a en 31 in Nuth; gemeente Beekdaelen; ex artikel 3.10, lid 1 onder a van de Wabo officiële publicatie bekendmaking
18-04-2019 Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, realiseren van een extra woning, Geleenstraat 61, 6155 NB, Puth officiële publicatie bekendmaking
04-04-2019 Geleenstraat 61 te Puth ontwerp omgevingsvergunning
03-04-2019 Verleende omgevingsvergunning Industriestraat 2 te Nuth, gemeente Beekdaelen officiële publicatie bekendmaking
27-03-2019 Bekendmaking ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp-omgevingsvergunning kloosterlaan 11 en 13 te schinveld officiële publicatie bekendmaking
19-03-2019 Uitbreiding bedrijf industrieweg 2, Nuth vastgesteld omgevingsvergunning
11-03-2019 Kloosterlaan 11 en 13 Schinveld ontwerp omgevingsvergunning
31-01-2019 Vaesrade 29-31 te Nuth ontwerp omgevingsvergunning
12-12-2018 Publicatie vastgesteld bestemmingsplan ‘Stationstraat 30 Nuth’ ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening; gemeente Nuth officiële publicatie bekendmaking
12-12-2018 Publicatie vastgesteld bestemmingsplan ‘Watertoren Schimmert’ ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening; gemeente Nuth officiële publicatie bekendmaking
27-11-2018 Stationstraat 30 vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen