Datum Naam Status Soort informatie
27-06-2018 Ontwerp bestemmingsplan Gemeenschapshuis Puth officiële publicatie bekendmaking
26-06-2018 Omgevingsvergunning Horecagelegenheid aan de Voe??gelsjtang 1 vastgesteld omgevingsvergunning
26-06-2018 Omgevingsvergunning Horecagelegenheid Bouwbergstraat 126 vastgesteld omgevingsvergunning
26-06-2018 Omgevingsvergunning Horecagelegenheid Leiffenderhofweg 3 vastgesteld omgevingsvergunning
26-06-2018 Ontwerp bestemmingsplan 8 woningen Altaarstraat Schinnen officiële publicatie bekendmaking
13-06-2018 Kennisgeving verleende omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
24-05-2018 Nieuwenhuysstraat 57 te Aalbeek vastgesteld wijzigingsplan
03-05-2018 Bedrijventerrein Rode Beek ontwerp bestemmingsplan
17-04-2018 De auw sjoe??l Jabeekerstraat 12 vastgesteld omgevingsvergunning
04-04-2018 Bekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Panhuys Hulsberg” en ontwerpomgevingsvergunning woonzorgcomplex Panhuys te Hulsberg, tevens bekendmaking coördinatiebesluit en anterieure overeenkomst, gemeente Nuth officiële publicatie bekendmaking
26-03-2018 Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
22-03-2018 Thull 15 Schinnen vastgesteld omgevingsvergunning
21-03-2018 Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitbreiden van het koetshuis, Diepestraat 12, Hulsberg officiële publicatie bekendmaking
14-03-2018 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan hoek Hunnecum – Putgats te Nuth officiële publicatie bekendmaking
28-02-2018 Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitbreiden van de woning en realiseren van een paardenbak, De Kling 35 , Schimmert officiële publicatie bekendmaking
28-02-2018 Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gemeente Nuth officiële publicatie bekendmaking
16-02-2018 Publicatie herzien ontwerp bestemmingsplan ‘Herbouw woning Kampstraat 7’ in Hulsberg; ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening, gemeente Nuth officiële publicatie bekendmaking
15-02-2018 Woning en paardenbak De Kling 35 te Schimmert ontwerp omgevingsvergunning
19-12-2017 Sportpark Hulsberg vastgesteld bestemmingsplan
19-12-2017 Kennisgeving ontwerp-beschikking Uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
18-12-2017 Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg vastgesteld structuurvisie
07-12-2017 Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg vastgesteld structuurvisie
06-12-2017 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan 'Moutheuvellaan 6 Schinnen' officiële publicatie bekendmaking
16-11-2017 Hoeve Cultura vastgesteld wijzigingsplan
09-11-2017 Moutheuvellaan 6 te Schinnen vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen