Datum Naam Status Soort informatie
12-05-2021 Gemeente Beekdaelen - ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - bouwen van een woonhuis – Hommerter Allee, kadastraal bekend Schinnen, sectie H, nummer 182 officiële publicatie bekendmaking
30-03-2021 Gemeente Beekdaelen - Vooraankondiging bestemmingsplan Hommerter Allee 92 te Amstenrade officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Gemeente Beekdaelen - vaststelling bestemmingsplan - Zandbergweg 1 en 2, Nuth officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Gemeente Beekdaelen - vaststelling bestemmingsplan - Kleverstraat 10/10a, Schimmert officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Gemeente Beekdaelen - vaststelling bestemmingsplan - Vaesrade ong., Vaesrade officiële publicatie bekendmaking
23-11-2020 Gemeente Beekdaelen - wijzigingsplan - Trichterstraat 21, Schimmert officiële publicatie bekendmaking
11-11-2020 Gemeente Beekdaelen - ontwerp weigering omgevingsvergunning en ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen - oprichten van een zorgboerderij, aanleg van een in- en uitrit, aanleg van gesloten verharding voor 9 parkeerplaatsen en paden rondom het gebouw, rij- en looppaden van grind en aanleg van 2 biovijvers - Heringsbosch ongenummerd, Schinveld officiële publicatie bekendmaking
06-11-2020 Gemeente Beekdaelen - ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - bouwen van 16 zorgstudio’s - Kloosterlaan 2, Schinveld officiële publicatie bekendmaking
29-10-2020 Gemeente Beekdaelen - ontwerp-bestemmingsplan - Zandbergweg 1+2, Nuth officiële publicatie bekendmaking
20-10-2020 Gemeente Beekdaelen - terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan - Kleverstraat 10 – 10a, Schimmert officiële publicatie bekendmaking
16-10-2020 Gemeente Beekdaelen - ontwerp-bestemmingsplan - Vaesrade ong, Vaesrade officiële publicatie bekendmaking
12-08-2020 Gemeente Beekdaelen - publicatie omgevingsvergunning - realisering van een zonneweide met zonnepanelen - langs de N274 ter hoogte van Schinveld, Beekdaelen officiële publicatie bekendmaking
22-07-2020 Gemeente Beekdaelen - gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Thull officiële publicatie bekendmaking
16-07-2020 Gemeente Beekdaelen - wijzigingsplan - Vaesrade ong., Nuth officiële publicatie bekendmaking
14-07-2020 Gemeente Beekdael - ontwerpbesluit wet algemene bepalingen omgevingsrecht - renoveren/verbouwen van een schuur tot woning en B&B - perceel kadastraal bekend als Jabeek, sectie C, nummer 135 plaatselijk gelegen Roermolen 1, Jabeek officiële publicatie bekendmaking
28-04-2020 Gemeente Beekdaelen - Aanpassing bestemmingsplan “bedrijventerrein rode beek” officiële publicatie bekendmaking
25-03-2020 Gemeente Beekdaelen - vooraankondiging en ontwerpbestemmingsplan "Thull" - Schinnen officiële publicatie bekendmaking
18-02-2020 Gemeente Beekdaelen - ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - bouwen van een woonhuis - Raadhuisstraat ong. (naast nr. 30), Merkelbeek officiële publicatie bekendmaking
05-02-2020 Gemeente Beekdaelen - terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan - Vaesrade ong., Nuth officiële publicatie bekendmaking
05-02-2020 Gemeente Beekdaelen - terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan - Trichterstraat 21, Schimmert officiële publicatie bekendmaking
13-01-2020 Gemeente Beekdaelen - gewijzigde vaststelling wijzigingsplan - Hoofdstraat 12, Schimmert officiële publicatie bekendmaking
11-12-2019 Gemeente Beekdaelen - Ontwerp-Omgevingsvergunning - plaatsen van silo's - Thermiekstraat 2 in Nuth officiële publicatie bekendmaking
05-12-2019 Gemeente Beekdaelen - Ontwerp wijzigingsplan - De Kling 49, Schimmert officiële publicatie bekendmaking
24-10-2019 Vastgesteld bestemmingsplan 'Kern Nuth', Voorsterstraat 13 en 15, Valkenburgerweg 17, Nuth officiële publicatie bekendmaking
07-08-2019 Publicatie omgevingsvergunning voor de realisering van een zonneweide met zonnepanelen, langs de N274 ter hoogte van Schinveld; gemeente Beekdaelen; ex artikel 3.10, lid 1 onder a van de Wabo officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen