Datum Naam Status Soort informatie
08-07-2020 Wijzigingsplan Kollum-Zuid vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Dokkum - Hogedijken, Verplaatsing Aldi’ officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Dokkum - Hogedijken’ officiële publicatie bekendmaking
02-07-2020 Ee - Tibsterwei 1 ontwerp bestemmingsplan
01-07-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Tibsterwei 1 te Ee’, gemeente Noardeast-Fryslân officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Partiële herziening afwijkingsmogelijkheid 2e agrarische bedrijfswoning vastgesteld bestemmingsplan
24-06-2020 Dokkum - Hogedijken, verplaatsing Aldi vastgesteld bestemmingsplan
24-06-2020 Dokkum - Hogedijken vastgesteld bestemmingsplan
24-06-2020 Ontwerp omgevingsvergunning Elba 8 Holwerd officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Wijzigingsplan Dokkum - Stadsdock is vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Wet Geluidhinder Besluit vaststelling hogere grenswaarden Hantumerweg 36 te Dokkum officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Omgevingsvergunning voor het realiseren van een wasplaats en bouw van een loods en 4 silo's op het perceel Meekmawei 9 te Hallum is gewijzigd verleend officiële publicatie bekendmaking
23-06-2020 Kollum Zuid vastgesteld wijzigingsplan
23-06-2020 Westergeest - Kertiersreed ontwerp wijzigingsplan
17-06-2020 Bestemmingsplan Reparatieplan Dokkum Regiostad is vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
17-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Ternaarderwei 54, Wierum’, gemeente Noardeast-Fryslân officiële publicatie bekendmaking
17-06-2020 Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Strobosserweg/Hogedijken Dokkum officiële publicatie bekendmaking
16-06-2020 Dokkum - Stadsdock vastgesteld wijzigingsplan
15-06-2020 Meekmawei 9 te Hallum vastgesteld omgevingsvergunning
11-06-2020 Triemsterloane 5 Triemen vastgesteld omgevingsvergunning
04-06-2020 Reparatieplan Dokkum Regiostad vastgesteld bestemmingsplan
03-06-2020 Bestemmingsplan Westergeest Beintemawei 3 is gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
25-05-2020 Ternaarderwei 54, Wierum ontwerp bestemmingsplan
29-04-2020 Ontwerpwijzigingsplan Kollum-Zuid ter inzage officiële publicatie bekendmaking
29-04-2020 Ontwerp-besluit Wet Geluidhinder vaststelling hogere grenswaarden Hantumerweg 36 te Dokkum officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen