Datum Naam Status Soort informatie
19-08-2020 Rectificatie Bestemmingsplan Westergeest Beintemawei 3 officiële publicatie bekendmaking
12-08-2020 Besluit vaststellen hogere grenswaarde Strobosserweg/Hogedijken Dokkum officiële publicatie bekendmaking
06-08-2020 Wegrestaurant Dokkum voorontwerp bestemmingsplan
05-08-2020 Omgevingsvergunning Bangawei 3 te Hantumhuizen vastgesteld omgevingsvergunning
05-08-2020 Omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe opslagloods op het perceel Bangawei 3 te Hantumhuizen is verleend officiële publicatie bekendmaking
05-08-2020 Kennisgeving 1.3.1 Bro en inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Wegrestaurant te Dokkum’ (McDonalds). officiële publicatie bekendmaking
15-07-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Paradyske 4, Kollum’, gemeente Noardeast-Fryslân officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Paradyske 4, Kollum ontwerp bestemmingsplan
08-07-2020 Wijzigingsplan Kollum-Zuid vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Dokkum - Hogedijken, Verplaatsing Aldi’ officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Dokkum - Hogedijken’ officiële publicatie bekendmaking
02-07-2020 Ee - Tibsterwei 1 ontwerp bestemmingsplan
01-07-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Tibsterwei 1 te Ee’, gemeente Noardeast-Fryslân officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Partiële herziening afwijkingsmogelijkheid 2e agrarische bedrijfswoning vastgesteld bestemmingsplan
24-06-2020 Dokkum - Hogedijken, verplaatsing Aldi vastgesteld bestemmingsplan
24-06-2020 Dokkum - Hogedijken vastgesteld bestemmingsplan
24-06-2020 Dokkum Regiostad geconsolideerd bestemmingsplan
24-06-2020 Ontwerp omgevingsvergunning Elba 8 Holwerd officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Wijzigingsplan Dokkum - Stadsdock is vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Wet Geluidhinder Besluit vaststelling hogere grenswaarden Hantumerweg 36 te Dokkum officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Omgevingsvergunning voor het realiseren van een wasplaats en bouw van een loods en 4 silo's op het perceel Meekmawei 9 te Hallum is gewijzigd verleend officiële publicatie bekendmaking
23-06-2020 Kollum Zuid vastgesteld wijzigingsplan
23-06-2020 Westergeest - Kertiersreed ontwerp wijzigingsplan
17-06-2020 Bestemmingsplan Reparatieplan Dokkum Regiostad is vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
17-06-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Ternaarderwei 54, Wierum’, gemeente Noardeast-Fryslân officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen