Datum Naam Status Soort informatie
13-01-2020 Partiële herziening afwijkingsmogelijkheid 2e agrarische bedrijfswoning ontwerp bestemmingsplan
18-12-2019 Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Kollum Dorp – Westenstein Eiland is vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Kollum Dorp - Westenstein Eiland vastgesteld bestemmingsplan
03-12-2019 Bestemmingsplan Munewei 5 te Nes ontwerp bestemmingsplan
13-11-2019 Ontwerpbestemmingsplan Reparatieplan Dokkum Regiostad inzien officiële publicatie bekendmaking
07-11-2019 Reparatieplan Dokkum Regiostad ontwerp bestemmingsplan
06-11-2019 Ontwerpwijzigingsplan Meester Visserstraat 23 Kollumerpomp officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Ontwerpwijzigingsplan Dokkum-Stadsdock officiële publicatie bekendmaking
09-10-2019 Verleende omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo, zonnepark bij Betterwird te Dokkum officiële publicatie bekendmaking
03-10-2019 Dokkum - Stadsdock ontwerp wijzigingsplan
02-10-2019 Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo officiële publicatie bekendmaking
30-09-2019 Meester Visserstraat 23 Kollumerpomp ontwerp wijzigingsplan
26-09-2019 Sinnepark Dokkum vastgesteld omgevingsvergunning
18-09-2019 Holwerd - Samenlevingsschool voorontwerp bestemmingsplan
11-09-2019 Voorontwerp bestemmingsplan ‘Horneweg 20-Blije’ officiële publicatie bekendmaking
28-08-2019 Horneweg 20 Blije voorontwerp bestemmingsplan
28-08-2019 Ontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Grote Streek, Kleine Streek en Antsjemastreek’ officiële publicatie bekendmaking
20-08-2019 Hallum - Kleine Streek, Grote Streek en Antsjemastreek ontwerp bestemmingsplan
10-07-2019 Heskamperweg 8 Blije vastgesteld omgevingsvergunning
10-07-2019 Terinzagelegging besluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo Heskamperweg 8 te Blije officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor een mestbassin aan de Iedyk in Wânswert officiële publicatie bekendmaking
03-07-2019 Bestemmingsplan Uitbreiding Mulder Agro, Foarwei 47 (ged.) Kollumerzwaag is vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
03-07-2019 Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan "Botniaweg 2 te Marrum en Nieuwe Weg 1 te Ferwert, NL.IMRO.1970.161A01-VA01" officiële publicatie bekendmaking
02-07-2019 Omgevingsvergunning aanleg mestbassin Iedyk in W??nswert vastgesteld omgevingsvergunning
20-06-2019 Foarwei 47 Kollumerzwaag vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen