Datum Naam Status Soort informatie
20-07-2022 Zwagerbosch - Spoarbuorren Noard 1 ontwerp bestemmingsplan
18-07-2022 Westergeest - Van Teijenswei ontwerp wijzigingsplan
14-07-2022 Iedyk 15 te Jannum vastgesteld wijzigingsplan
12-07-2022 Alddyk 14 - Anjum ontwerp bestemmingsplan
04-07-2022 Dokkum - Bedrijventerrein Betterwird 3, fase 2 ontwerp bestemmingsplan
23-06-2022 Hallum - Mariëngaarderweg 2 vastgesteld bestemmingsplan
25-05-2022 Healbeamswei 4 Anjum vastgesteld bestemmingsplan
23-05-2022 omgevingsvergunning Moasterwei 14 te Lioessens vastgesteld omgevingsvergunning
12-05-2022 Ee - De Skeperij vastgesteld bestemmingsplan
10-05-2022 Woonbestemming Buorfinne 3, 7 en 9 Anjum ontwerp bestemmingsplan
15-04-2022 Hantumerwei 65, Aalsum ontwerp bestemmingsplan
13-04-2022 Brongersmaweg10 Kollumerpomp vastgesteld bestemmingsplan
13-04-2022 Loonbedrijf Wâlddyk 5 Westergeest vastgesteld bestemmingsplan
13-04-2022 Ferwert - Zeedijk 13a vastgesteld bestemmingsplan
12-04-2022 Oudwoude, Foarwei 45 ontwerp bestemmingsplan
12-04-2022 Tichelwei 26a Oostrum ontwerp wijzigingsplan
04-04-2022 Iedyk 15 te Jannum ontwerp wijzigingsplan
15-02-2022 Healbeamswei 4 Anjum ontwerp bestemmingsplan
10-02-2022 Bestemmingsplan Fietspad Súd ie vastgesteld bestemmingsplan
27-01-2022 Ee - De Skeperij ontwerp bestemmingsplan
27-01-2022 Paraplubestemmingsplan kleine windmolens gemeente Noardeast-Fryslân vastgesteld bestemmingsplan
27-01-2022 mestvergistingsinstallaties Noardeast-Fryslân vastgesteld voorbereidingsbesluit
25-01-2022 Johannes Bogermanstraat 24 Kollum vastgesteld omgevingsvergunning
20-01-2022 Dokkum - Bedrijventerrein Betterwird 3, fase 2 voorontwerp bestemmingsplan
13-01-2022 Holwerd – Fonteinstrjitte 3 vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen