Datum Naam Status Soort informatie
18-02-2021 Anjum - It Hoarnleger en De Singel 4a vastgesteld bestemmingsplan
10-02-2021 Wijzigingsplan Kollumerpomp Brongersmaweg 11 vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
10-02-2021 Ontwerp wijzigingsplan ‘Ferwert-Zeedijk 26’ officiële publicatie bekendmaking
03-02-2021 Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de begraafplaats op het perceel Foarwei 141 te Kollumerzwaag is verleend officiële publicatie bekendmaking
03-02-2021 Bestemmingsplan Kollumerpomp Uitkijktoren gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
26-01-2021 Kollumerpomp - Brongersmaweg 11 vastgesteld wijzigingsplan
21-01-2021 Bestemmingsplan Kollumerpomp Uitkijktoren vastgesteld bestemmingsplan
19-01-2021 omgevingsvergunning Kollumerzwaag - Uitbreiding Begraafplaats vastgesteld omgevingsvergunning
13-01-2021 Ontwerpwijzigingsplan ‘Ternaard - Nesserwei 5’, gemeente Noardeast-Fryslân officiële publicatie bekendmaking
07-01-2021 Wijzigingsplan Ternaard- Nesserwei 5 ontwerp wijzigingsplan
30-12-2020 [Welstandsnota Noardeast-Fryslân ] officiële publicatie bekendmaking
02-12-2020 Bestemmingsplan Kollum Paradyske 4 is vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
25-11-2020 Omgevingsvergunning Grytmanswei 6 in Niawier vastgesteld omgevingsvergunning
25-11-2020 Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Grytsmanswei 6 Niawier officiële publicatie bekendmaking
19-11-2020 Paradyske 4, Kollum vastgesteld bestemmingsplan
18-11-2020 Gemeente Noardeast-Fryslân Ontwerp-bestemmingsplan ‘Miedwei 6 Brantgum’ officiële publicatie bekendmaking
18-11-2020 Terinzagelegging ontwerp-besluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo, Foarwei 141 te Kollumerzwaag officiële publicatie bekendmaking
11-11-2020 omgevingsvergunning Elba 8 Holwerd vastgesteld omgevingsvergunning
11-11-2020 Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Elba 8 te Holwerd officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Bestemmingsplan ‘Ternaarderwei 54, Wierum’ is vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
02-11-2020 Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan "Fellingswei 4 te Wetsens" officiële publicatie bekendmaking
29-10-2020 Bestemmingsplan Miedwei 6 Brantgum ontwerp bestemmingsplan
28-10-2020 Ontwerpwijzigingsplan ‘Kollumerpomp-Brongersmaweg 11’, gemeente Noardeast-Fryslân officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Hallum- Kleine Streek, Grote Streek en Antsjemastreek’ officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Ontwerpbestemmingsplan Anjum – It Hoarnleger en De Singel 4A officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen