Datum Naam Status Soort informatie
25-11-2020 Omgevingsvergunning Grytmanswei 6 in Niawier vastgesteld omgevingsvergunning
11-11-2020 omgevingsvergunning Elba 8 Holwerd vastgesteld omgevingsvergunning
29-10-2020 Bestemmingsplan Miedwei 6 Brantgum ontwerp bestemmingsplan
27-10-2020 Anjum - It Hoarnleger en De Singel 4a ontwerp bestemmingsplan
22-10-2020 Ternaarderwei 54, Wierum vastgesteld bestemmingsplan
07-10-2020 Kollumerpomp - Brongersmaweg 11 ontwerp wijzigingsplan
05-10-2020 Bestemmingsplan Kollumerpomp Uitkijktoren ontwerp bestemmingsplan
01-10-2020 Hallum - Kleine Streek, Grote Streek en Antsjemastreek vastgesteld bestemmingsplan
24-09-2020 Ee - Tibsterwei 1 vastgesteld bestemmingsplan
22-09-2020 Wetsens - Fellingswei 4 vastgesteld wijzigingsplan
15-09-2020 Westergeest - Kertiersreed vastgesteld wijzigingsplan
19-08-2020 Rectificatie Bestemmingsplan Westergeest Beintemawei 3 officiële publicatie bekendmaking
12-08-2020 Besluit vaststellen hogere grenswaarde Strobosserweg/Hogedijken Dokkum officiële publicatie bekendmaking
06-08-2020 Wegrestaurant Dokkum voorontwerp bestemmingsplan
05-08-2020 Omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe opslagloods op het perceel Bangawei 3 te Hantumhuizen is verleend officiële publicatie bekendmaking
05-08-2020 Kennisgeving 1.3.1 Bro en inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Wegrestaurant te Dokkum’ (McDonalds). officiële publicatie bekendmaking
15-07-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Paradyske 4, Kollum’, gemeente Noardeast-Fryslân officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Paradyske 4, Kollum ontwerp bestemmingsplan
08-07-2020 Wijzigingsplan Kollum-Zuid vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Dokkum - Hogedijken, Verplaatsing Aldi’ officiële publicatie bekendmaking
08-07-2020 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Dokkum - Hogedijken’ officiële publicatie bekendmaking
02-07-2020 Ee - Tibsterwei 1 ontwerp bestemmingsplan
01-07-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Tibsterwei 1 te Ee’, gemeente Noardeast-Fryslân officiële publicatie bekendmaking
24-06-2020 Partiële herziening afwijkingsmogelijkheid 2e agrarische bedrijfswoning vastgesteld bestemmingsplan
24-06-2020 Dokkum - Hogedijken, verplaatsing Aldi vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen