Datum Naam Status Soort informatie
12-02-2020 Provincie Groningen - terinzagelegging ontwerp provinciaal inpassingsplan N358 de Skieding officiële publicatie bekendmaking
10-02-2020 Aanpassing N538 Skieding ontwerp inpassingsplan
26-11-2019 Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen 2019 ontwerp structuurvisie
26-11-2019 Actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen (2019) ontwerp provinciale verordening
07-11-2019 N361 - Leens - Verkeerbesluit - Aanleg rotonde - 2019 officiële publicatie bekendmaking
07-11-2019 N361 - Wehe-den Hoorn - Verkeerbesluit - Aanleg rotonde - 2019 officiële publicatie bekendmaking
29-10-2019 Omgevingsvergunning zonthermiepark Dorkwerd vastgesteld omgevingsvergunning
07-10-2019 Tweede wijzigingsplan PIP Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier; Redendijk vastgesteld wijzigingsplan
13-09-2019 Rectificatie verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
13-09-2019 Rectificatie verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
04-09-2019 Verleende omgevingsvergunning windpark Oostpolder - wegen officiële publicatie bekendmaking
04-09-2019 Verleende omgevingsvergunning windpark Oostpolder - inkoopstation/opstelplaatsen officiële publicatie bekendmaking
28-08-2019 N360 - Garmerwolde - Verkeersbesluit - Aanleg Ovonde - 2019 officiële publicatie bekendmaking
18-07-2019 N983 - Rondweg Aduard - Verkeersbesluit - Tijdelijke bushaltes - 2019 officiële publicatie bekendmaking
17-07-2019 N993 - Sint-Annen - Verkeersbesluit - Instellen van een maximum toegestane snelheid 60 km/u officiële publicatie bekendmaking
16-07-2019 Omgevingsvergunning wijzigen en verplaatsen inkoopstations, aanleggen opstelplaatsen windpark Oostpolder vastgesteld omgevingsvergunning
16-07-2019 Omgevingsvergunning toegangswegen, (tijdelijke) in- en uitritten windpark Oostpolder vastgesteld omgevingsvergunning
26-06-2019 Verkeersbesluit N983 Aduard - Intrekken parkeerverboden officiële publicatie bekendmaking
18-06-2019 Besluit tot wijziging van de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (Leek) vastgesteld provinciale verordening
15-05-2019 Verkeersbesluit N355 Aanleg knooppunt Nieuwklap officiële publicatie bekendmaking
15-05-2019 Verkeersbesluit N355 Knooppunt Nieuwklap officiële publicatie bekendmaking
08-05-2019 Vergunning Omgevingsverordening vervangen Booneschanskerbrug officiële publicatie bekendmaking
24-04-2019 Tweede wijzigingsplan PIP Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier; Redendijk ontwerp wijzigingsplan
23-04-2019 Eerste wijzigingsplan PIP Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier vastgesteld wijzigingsplan
23-04-2019 Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen