Datum Naam Status Soort informatie
04-05-2022 Wijzigingsplan Poelbuurt 1A/Scheiding 11 en Scheiding 43 Opende ontwerp wijzigingsplan
23-03-2022 Windpark Eemshaven West ontwerp inpassingsplan
03-03-2022 Spoorverdubbeling Scheemda - Winschoten voorontwerp inpassingsplan
18-02-2022 Geconsolideerde Omgevingsverordening februari 2022 geconsolideerd provinciale verordening
02-02-2022 Actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen 2021 vastgesteld provinciale verordening
02-02-2022 Geconsolideerde Omgevingsvisie februari 2022 geconsolideerd structuurvisie
11-01-2022 Actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen 2022 ontwerp provinciale verordening
11-01-2022 Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen 2022 ontwerp structuurvisie
17-11-2021 Omgevingsvergunning Oosterhorn 6 Farmsum vastgesteld omgevingsvergunning
06-07-2021 Besluit tot wijziging van de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (Coendersborg, Steenhuis, Bakkerom, De Drie Polders, Bombay) vastgesteld provinciale verordening
02-07-2021 Provincie Groningen - Bekendmaking van (tijdelijke) tijdelijke aanwijzing ex artikel 9a jo. 5 Wet voorkeursrecht gemeenten - uitbreiding Eemshaven in de gemeente Het Hogeland officiële publicatie bekendmaking
30-06-2021 Besluit tot wijziging van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 - Veenhuizen 18A te Onstwedde vastgesteld provinciale verordening
23-06-2021 Provincie Groningen - start m.e.r.-procedure uitbreiding zandwinning Sellingerbeetse officiële publicatie bekendmaking
28-04-2021 Provincie Groningen - voornemen en participatie verdubbeling spoor tussen Scheemda en Winschoten officiële publicatie bekendmaking
21-04-2021 Rectificatie: Provincie Groningen - beoordeling m.e.r. plicht - verandering van de inrichting van Reym B.V. officiële publicatie bekendmaking
14-04-2021 Provincie Groningen - beoordeling m.e.r. plicht - verandering van de inrichting van Reym B.V. officiële publicatie bekendmaking
13-04-2021 Provincie Groningen - voorlopige aanwijzing ex artikel 9a jo. 6 Wet voorkeursrecht gemeenten - uitbreiding Eemshaven/ gebiedsontwikkeling Oostpolder in de gemeente Het Hogeland officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Provincie Groningen - ontwerpvergunning en aanvullingen vergunningaanvraag/MER voor RWE - aandeel biomassa in de kolencentrale in de Eemshaven te verhogen naar 1600 kton/jaar officiële publicatie bekendmaking
24-03-2021 Provincie Groningen - inspraak ontwerpplannen KRW waterlichamen provincie Groningen stroomgebiedbeheerplannen 2022 -2027 officiële publicatie bekendmaking
24-03-2021 Provincie Groningen - MER en vergunningaanvraag herbouw van kippenschuren - Kiel-Windeweer officiële publicatie bekendmaking
02-03-2021 Rectificatie: Provincie Groningen - bekendmaking MER en vergunningaanvraag oprichting demonstratiefabriek door Avantium - Delfzijl officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Provincie Groningen - wijzigingsbesluit omgevingsvergunning - Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Provincie Groningen - wijziging van de omgevingsverordening provincie Groningen - Veenhuizen 18A, Onstwedde officiële publicatie bekendmaking
17-02-2021 Kennisgeving wijziging Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 en wijziging Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 officiële publicatie bekendmaking
03-02-2021 Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen 2020 vastgesteld structuurvisie
Toon gearchiveerde onwikkelingen