Datum Naam Status Soort informatie
19-12-2018 Provinciaal inpassingsplan Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier vastgesteld inpassingsplan
10-09-2018 Besluit tot wijziging van de grens van het buitengebied Rijksstraatweg Glimmen vastgesteld provinciale verordening
31-07-2018 Besluit tot wijziging van de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (Westerwolde) vastgesteld provinciale verordening
26-07-2018 Reactieve aanwijzing ex artikel 3.8, lid 6, Wet ruimtelijke ordening inzake bestemmingsplan "Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines" van de gemeente Midden-Groningen vastgesteld reactieve aanwijzing
11-07-2018 Fietsroute Plus Groningen-Winsum vastgesteld inpassingsplan
27-02-2018 Omgevingsvergunning Zonnepark Eemscentrale vastgesteld omgevingsvergunning
31-01-2018 Agrarische bouwpercelen vastgesteld inpassingsplan
31-01-2018 parti??le herziening inpassingsplan Opstelterrein De Vork Essen-Haren vastgesteld inpassingsplan
23-12-2017 Omgevingsvergunning Elevatortoren Westlob 4 Eemshaven vastgesteld omgevingsvergunning
19-12-2017 KENNISGEVING officiële publicatie bekendmaking
15-11-2017 Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen vastgesteld structuurvisie
15-11-2017 Actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen vastgesteld provinciale verordening
26-09-2017 Besluit tot wijziging van de grens van het buitengebied 2017 vastgesteld provinciale verordening
12-09-2017 Omgevingsvergunning windpark Geefsweer vastgesteld omgevingsvergunning
12-09-2017 Omgevingsvergunning windpark Oostpolder vastgesteld omgevingsvergunning
30-06-2017 Omgevingsvergunning Zonnepark Kloosterlaan Farmsum vastgesteld omgevingsvergunning
24-05-2017 Inpassingsplan Dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl vastgesteld gerechtelijke uitspraak
24-05-2017 Inpassingsplan Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl vastgesteld inpassingsplan
03-05-2017 Structuurvisie Eemsmond - Delfzijl officiële publicatie bekendmaking
19-04-2017 Structuurvisie Eemsmond - Delfzijl vastgesteld structuurvisie
10-10-2016 Besluit tot wijziging van artikel 2.7, artikel 2.9.1 en artikel 2.9.2 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 vastgesteld provinciale verordening
01-06-2016 Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 vastgesteld structuurvisie
01-06-2016 Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 vastgesteld provinciale verordening
20-04-2016 Provinciaal inpassingsplan N366 Veendam - Nieuwe Pekela - Stadskanaal vastgesteld inpassingsplan
17-02-2016 Provincie Groningen: verkeersbesluit tijdelijk verlagen maximumsnelheid naar 60 km/u voor de N360 bij de Fledderbosweg in Garmerwolde officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen